Tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về thu gom và xử lý rác thải

Lượt xem: 88

Đ/c Đỗ Minh Hải – Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường Nông thôn – TW Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị tập huấn

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghe phổ biến những nội dung như: kiến thức chung về rác thải và thực trạng rác thải nông thôn Việt Nam; giới thiệu một số phương pháp và công nghệ xử lý rác thải và chất thải; hướng dẫn xử lý rác hữu cơ thành phân bón trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn kỹ năng truyền thông thu gom, xử lý rác thải tại gia đình và bảo vệ môi trường nông thôn; vai trò của Hội Nông dân đối với công tác bảo vệ môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân, từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường góp phần xây dựng môi trường nông thôn “xanh, sạch, đẹp và bền vững”./.

Ban Tổ chức