HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TÂN YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Lượt xem: 82

Đ/c Nguyễn Quang Nông phát biểu tại Hội nghị

6 tháng đầu năm 2017, Hội Nông dân huyện đã triển khai thực hiện hoàn thành 05 nhiệm vụ trọng tâm; 31 chỉ tiêu công tác Hội, trong đó có 23 chỉ tiêu đã thực hiện đạt trên 100%, 08 chỉ tiêu đạt từ 70 – 90%. Toàn huyện đã kết nạp 256 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 35.111 hội viên, đạt 126,9% so với tổng số hộ nông nghiệp của toàn huyện. Đến nay, 100% chi, tổ hội có Quỹ hoạt động Hội, mức bình quân đạt 180 nghìn đồng trên một hội viên; quản lý tốt 49 dự án vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng số tiền 5.607,185 triệu đồng; tổ chức kiểm tra 100% cơ sở Hội và 258 lượt chi hội. Các phong trào thi đua được các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia, đặc biệt phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi có 16.920 hộ đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp;xây dựng 34 mô hình nhóm hộ sản xuất thu nhập cao, 26 mô hình điểm SXKD giỏi; duy trì hoạt động 153 tổ vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã tăng cường hoạt động phối hợp tổ chức 18 lớp dạy nghề cho 556 hội viên nông dân; tập huấn chuyển giao KHKT cho 20.837 lượt người; tư vấn giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho 389 người; cung ứng trên 1.700 tấn phân bón các loại. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 270,719 tỷ đồng cho 4.286 hộ vay; duy trì tốt hoạt động của 135 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ uỷ thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội 101,453 tỷ đồng cho 3.801 hộ vay.

Trong 6 tháng cuối năm, Hội Nông dân các cấp trong huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Hội gắn với các hoạt động chào mừng 60 năm ngày thành lập huyện; tổ chức tốt các Hội thi: “Liên hoan tiếng hát đồng quê”, “Nông dân Tân Yên giỏi công tác vệ sinh môi trường nông thôn”. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo thành công Hội nghị nhiệm kỳ chi hội và chuẩn bị tốt các nội dung Đại hội nhiệm kỳ cơ sở; tập trung rà soát và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tỉnh hội và Huyện uỷ giao.

Thu Phương