HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG TỔ CHỨC 02 LỚP TẬP HUẤN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Lượt xem: 74

Đ/c Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch TT, Hội Nông dân tinh, khai giảng lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên hướng dẫn các chuyên đề như: giới thiệu tổng quan về máy tính, soạn thảo văn bản; internet, cách tìm kiếm thông tin, trao đổi thông tin trên internet; cách tạo và sử dụng hộp thư điện tử….

Cán bộ Dự án hướng dẫn nông dân sử dụng máy tính

Học viên làm việc nhóm

Qua lớp tập huấn đã trang bị cho học viên những kỹ năng cơ bản về sử dụng máy tính và điện thoại thông minh; bước đầu có thể sử dụng các công cụ của Google trong việc tìm kiếm, chia sẻ, áp dụng các thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, sáng kiến hay, các công nghệ tiên tiến, góp phần đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thân Thị Dũng

Văn phòng HND tỉnh