KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2017

Lượt xem: 75

Đ/C Ngô Chí Vinh – Phó Giám đốc Sở KHCN (Ngoài cùng bên phải) kiểm tra tiến độ Dự án tại xã Thanh Luận- Sơn Động

Đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra mô hình trồng ba kích tím tại xã Thanh Luận. Qua kiểm tra cho thấy, Dự án bước đầu triển khai đúng tiến độ; các hộ dân đã được cấp giống, vật tư và được tập huấn về quy trình kỹ thuật trồng ba kích tím. Tại thời điểm kiểm tra, cây sinh trưởng và phát triển tương đối tốt, tỷ lệ sống đạt trên 90%, chiều cao cây đạt từ 40-50cm. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị đơn vị thực hiện dự án hoàn thiện hồ sơ và ghi chép đầy đủ nhật ký công việc trong quá trình thực hiện các nội dung của dự án; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cán bộ địa phương; thường xuyên chỉ đạo cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện mô hình, thực hiện đúng các mục chi, mức chi, hỗ trợ theo quy định; tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo đúng tiến độ được duyệt.

Thân Thị Dũng

Văn phòng HND tỉnh