Lạng Giang: tập huấn quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” cho cán bộ, hội viên nông dân

Lượt xem: 105

Hình ảnh lớp tập huấn

Tại các buổi tập huấn, học viên đã được giảng viên truyền đạt, hướng dẫn về quy trình sử dụng thuốc BVTV an toàn theo nguyên tắc “4 đúng”: đúng lúc, đúng thuốc, đúng cách, đúng liều lượng và nồng độ; các biện pháp sơ cứu khi bị nhiễm độc thuốc BVTV; quy trình và thực hành cách sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, các học viên đã được đi thực tế, tham quan mô hình sản xuất rau sạch tại Hợp tác xã sản xuất rau sạch Tiến Dũng của huyện Yên Dũng.

Qua đó, giúp học viên nâng cao nhận thức, kiến thức về cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; áp dụng vào sản xuất góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Hà Văn Hồng – PCT HND huyện