Hiệu quả vốn tín dụng chính sách qua hoạt động ủy thác của các cấp hội nông dân

Lượt xem: 114

Đồng chí Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2002-2017.

Với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa tổ chức hội và Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), hoạt động ủy thác cho vay vốn tín dụng chính sách giai đoạn 2002 – 2017 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, dư nợ qua tổ chức hội tăng cả về số lượng và chất lượng. Cuối năm 2003, tổ chức hội tiếp nhận từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) với tổng dư nợ gần 65 tỷ đồng, nợ quá hạn 2,49%; đến hết năm 2017, dư nợ đạt hơn một nghìn tỷ đồng, nợ quá hạn còn 0,09%; 15 chương trình chính sách tín dụng được triển khai qua tổ chức hội đều mang lại hiệu quả thiết thực, hàng năm đã giúp hơn 12 nghìn lượt hộ nghèo, gần 60 nghìn lượt hộ nông dân mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất; gần 3 nghìn lượt hộ được vay vốn xây dựng và sửa chữa nhà ở; hơn 3 nghìn lượt hộ vay cho con em đi học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; hơn 12 nghìn lượt hộ vay xây dựng hệ thống nước sạch bảo đảm vệ sinh môi trường… Các chương trình cho vay có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần tích cực giảm thiểu các tệ nạn xã hội trên địa bàn và giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bình quân hàng năm khoảng 4% từ năm 2006.

Để sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, các cấp Hội đã phối hợp với ngành, các công ty, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hỗ trợ nông dân tổ chức tập huấn, tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 200 nghìn lượt hộ hội viên nông dân được hưởng lợi từ nguồn vốn uỷ thác của ngân hàng CSXH. Cùng với đó, công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn được các cấp hội đặc biệt quan tâm, chú trọng. Số lượng và quy mô tổ tăng lên rõ rệt, từ 16 thành viên một tổ năm 2005 lên 31 thành viên một tổ; tỷ lệ thành viên nộp lãi đúng kỳ hạn của các tổ đạt trên 95%. Các cấp hội đã tích cực phối hợp với ngân hàng CSXH thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá phân loại chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn để có giải pháp củng cố, kiện toàn đối với những tổ xếp loại trung bình, yếu kém. Qua đó, tỷ lệ tổ xếp loại tốt đạt trên 98 %; 100% số tổ đã triển khai hoạt động tiết kiệm tự nguyện, số thành viên tham gia tiết kiệm tự nguyện cao với 98%.

Kết quả trên khẳng định hoạt động uỷ thác thông qua tổ chức hội nông dân là cách làm hiệu quả, thiết thực, giúp ngân hàng CSXH chuyển tải nhanh các nguồn vốn tín dụng đến với nông dân. Thông qua uỷ thác, đã giúp ngân hàng CSXH thực hiện chủ trương công khai hoá, dân chủ hoá và xã hội hoá hoạt động tín dụng, giúp ngân hàng tiết kiệm được chi phí quản lý, công tác quản lý nợ, thu lãi, thu gốc…Bên cạnh đó, công tác nhận uỷ thác đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức hội, năng lực quản lý tài chính của đội ngũ cán bộ hội các cấp không ngừng được nâng lên,tạo điều kiện để tổ chức hội tập hợp và đoàn kết nông dân, thúc đẩy các phong trào thi đua ngày càng hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động nhận ủy thác qua tổ chức hội còn một số hạn chế, đó là: công tác tuyên truyền về các chủ chương của Đảng, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, quy định của ngân hàng CSXH ở một số nơi chưa thực sự sâu rộng; việc bình xét đối tượng thụ hưởng chính sách ở một số cơ sở còn thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra việc sử dụng vốn vay của mốt số tổ tiết kiệm và vay vốn chưa thường xuyên…

Để thực hiện tốt hơn hoạt động phối hợp với Ngân hàng CSXH trong thời gian tới các cấp hội cần tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp, tạo được cơ chế phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa Hội với ngân hàng CSXH và sự đồng thuận của hội viên nông dân. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến hội viên nông dân. Xử lý kịp thời đối với những trường hợp nợ quá hạn kéo dài, nợ chây ỳ; gắn kết hoạt động nhận uỷ thác với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của hội, chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương…/.

Thân Thị Thu – BĐH Qũy HTND tỉnh