Nông dân xã Quang Châu – Việt Yên đưa máy cấy vào phục sản xuất

Lượt xem: 108
Máy cấy trên cánh đồng thôn Đông Tiến

Đây là 02 thôn đã hoàn thành dồn điền, đổi thửa và cũng là 02 thôn đầu tiên của xã đưa máy cấy vào phục vụ sản xuất. So với cấy truyền thống, cấy lúa bằng máy giúp giảm chi phí, sức lao động, bảo đảm mật độ, cây lúa thẳng hàng, hạn chế được sâu bệnh; cây lúa hấp thụ ánh sáng tốt hơn, đẻ nhánh tập trung… Trước những ưu điểm của cấy bằng máy, nhiều bà con nông dân các thôn khác đã đến thăm quan, học tập để ứng dụng vào vụ tiếp theo.

HND xã Quang Châu – Việt Yên