Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn “An toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp năm 2019”

Lượt xem: 78

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản như: tác hại và những mối nguy gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp; quy trình sản xuất rau, chăn nuôi an toàn… Qua đó, giúp cho các hội viên nông dân là những người trực tiếp tham gia sản xuất hiểu được sự cần thiết của an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp, từng bước thay đổi tư duy, phương thức sản xuất để hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp nói không với thực phẩm bẩn.

Lê Văn Quyên – TTDN & HTND