Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề sản xuất nông nghiệp an toàn, VSATTP và công bố quyết định chứng nhận VietGap

Lượt xem: 91

Quang cảnh Hội nghị

Đại diện Công ty và Hội Nông dân huyện trao quyết định công nhận VietGap cho HTX Trung Thịnh

Hiển thị truy xuất nguồn gốc rau VietGap Trung Thịnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về những nội dung chính của Luật ATTP, chiến lược quốc gia về ATTP giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030; các mối nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm; một số yêu cầu trong sản xuất rau, chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn; vấn đề an toàn trong sử dụng thuốc BVTV. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân có thêm kiến thức về sản xuất nông nghiệp an toàn, VSATTP; chuỗi giá trị nông sản, các hình thức tham gia chuỗi giá trị nông sản hiện nay cũng như vai trò của các cấp Hội Nông dân trong việc thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản hàng hóa… Tại hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần chứng nhận GLOBALCERT đã công bố Quyết định VietGap và trao 10.000 chiếc tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho HTX dịch vụ và SXNN Trung Thịnh (thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh).

Trần Văn Thìn – HND Hiệp Hòa