Giải ngân 600 triệu đồng nguồn vốn Qũy hỗ trợ nông dân

Lượt xem: 93

Đây là nguồn vốn được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ủy thác, với số tiền 600.000.000 đồng cho 10 hộ vay (60 triệu đồng/ hộ), phí vay 0,7%/tháng (8,4%/năm), thời gian vay 36 tháng thực hiện Dự án ” Trồng và chăm sóc cây na theo tiêu chuẩn VietGap” tại thôn Liên Khuyên, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam. Từ nguồn vốn này, các hộ vay sẽ trồng mới trên 8000 cây na theo tiêu chuẩn VieGap, góp phần xây dựng vùng sản xuất na tập trung của huyện Lục Nam. Từ việc thực hiện dự án, tạo nền tảng giúp nông dân liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, tăng cường áp dụng kỹ thuật chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGap để nâng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Quang cảnh buổi giải ngân

Được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, các hộ vay cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả vốn và phí đầy đủ, đúng hạn để tiếp tục luân chuyển cho các hộ hội viên nông dân vay phát triển sản xuất./.

Hương Sơn – HND tỉnh