Tập huấn hướng dẫn xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón bằng chế phẩm vi sinh học

Lượt xem: 124

Tại buổi tập huấn, hội viên nông dân được giảng viên Đào Trọng Nghĩa – Trưởng Ban tư vấn phản biện liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật tỉnh, trình bày về lợi ích của việc phân loại rác, sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm phân hữu cơ; hướng dẫn kỹ thuật xứ lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm sinh học, quy cách đóng gói, quy trình kỹ thuật xử lý mùi hôi chuồng trại, rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm vi sinh như: chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu; cách phun chế phẩm; kỹ thuật xử lý phế phụ phẩm nông nghiêp, làm phân bón hữu cơ vi sinh và chế phẩm xử lý mùi hôi chuồng trại chăn nuôi, chất thải sinh hoạt tại hộ gia đình; chuẩn bị các dụng cụ; tiến hành ủ, theo dõi, kiểm tra rác ủ và lấy rác thải đã hoai mục ra ngoài…

Thông qua lớp tập huấn, giúp bà con nông dân hiểu được thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay và những lợi ích của việc sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp, xử lý chất thải trong chăn nuôi và trong sinh hoạt. Giúp bà con nông dân tận dụng tốt các phế phụ phẩm trong quá trình trồng trọt và chăn nuôi làm phân bón hữu cơ vi sinh để bón cho cây trồng, giảm bớt chi phí cho trồng trọt và chăn nuôi, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất và cộng đồng dân cư.

HND Tân Yên