Hiệu quả hoạt động cho vay qua tổ vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang

Lượt xem: 115

Sau 05 năm triển khai thực hiện TTLN (2016-2021), Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đến 31/5/2021 cho vay qua tổ vay vốn do Hội Nông dân tỉnh quản lý là: 528 tổ, với 11.064 thành viên, dư nợ đạt 1.141 tỷ đồng, tăng 257 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 29,1%) so với năm 2016, chiếm 68%/tổng dư nợ cho vay qua tổ vay vốn chung; nợ xấu 6,3 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 0,55%/ tổng dư nợ. Để ghi nhận thành tích các tập thể làm tốt công tác cho vay qua tổ vay vốn do Hội Nông dân quản lý giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Bắc Giang đã tặng bằng khen cho các đơn vị như: Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang; Agribank chi nhánh huyện Tân Yên; Hội Nông dân huyện Việt Yên; Ban Kinh tế – Xã hội, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang.

Từ những kết quả đã đạt được, để triển khai thực hiện tốt hơn nữa TTLN trong thời gian tới, rất cần sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, dựa trên nền tảng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển toàn diện nông thôn. Với vai trò của mình, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tập trung củng cố hoạt động của các tổ vay vốn, nâng cao chất lượng tín dụng. Đặc biệt, chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ ngân hàng cho các tổ trưởng, chủ dự án để nâng cao hiệu quả công tác chuyển tải vốn tới hộ sản xuất và bảo đảm an toàn tín dụng cho vay qua tổ. Chỉ đạo cán bộ tín dụng tích cực bám sát cơ sở, phối hợp với tổ trưởng nắm chắc tình hình vay vốn của hộ dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn của cơ sở. Không ngừng cải tiến quy trình, phương pháp cho vay, đơn giản hóa thủ tục; đa dạng hoá các kênh dẫn vốn, đồng thời đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích đối với khách hàng, nhất là khách hàng khu vực nông thôn.

Với những kết quả đạt được, với sự quyết tâm cao, cùng với sự ủng hộ vào cuộc của chính quyền địa phương và các ngành có liên quan, sự phối hợp gắn kết chặt chẽ của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang tin tưởng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả TTLN, góp phần đưa đồng vốn ngân hàng đến tay bà con nông dân thuận lợi và nhanh chóng hơn, vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả cao.

Nguyễn Quốc Hưng – Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang