Bắc Giang: Tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn

Lượt xem: 107

Dự hội nghị có đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện thành viên Hội đồng thành viên Agribank Việt Nam; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, thỏa thuận liên ngành đã xác định trách nhiệm chung của Agribank trên địa bàn tỉnh với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị định số 55 về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

Thỏa thuận liên ngành quy định trách nhiệm cụ thể của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang, Agribank Chi nhánh Bắc Giang II, Agribank các huyện, thành phố với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho hội viên Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ được vay vốn và sử dụng các dịch vụ ngân hàng, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng khi có đủ các điều kiện.

Thỏa thuận liên ngành cũng quy định trách nhiệm của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ các cấp, trách nhiệm của tổ trưởng tổ vay vốn trong việc phối hợp với Agribank Bắc Giang trong triển khai thực hiện cho vay qua tổ. Quy định hoa hồng cho các cấp hội và tổ vay vốn.

Qua 5 năm triển khai thỏa thuận liên ngành, 12/12 Agribank Chi nhánh các huyện, thành phố đã triển khai thỏa thuận liên ngành. Hội Nông dân tỉnh triển khai thỏa thuận liên ngành với 184/204 cơ sở hội. Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện thỏa thuận liên ngành với 91/209 cơ sở hội.

Tính đến ngày 31/12/2020, Agribank Bắc Giang đã cho vay thông qua 1.531 tổ vay vốn với dư nợ 4.247 tỷ đồng, tăng 2.290 tỷ đồng so với năm 2016, chiếm 23,8% tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn tại Agribank Bắc Giang.

Quá trình phối hợp cho vay qua tổ theo thỏa thuận liên ngành đã góp phần để Agribank Chi nhánh tỉnh, Agribank Chi nhánh Bắc Giang II thực hiện tốt chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Thảo luận tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, công tác thực hiện thỏa thuận liên ngành chưa đồng đều, còn hạn chế ở một số huyện và cơ sở hội; số tổ, dư nợ, tổ viên vay vốn qua tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt kết quả còn hạn chế.

Chất lượng hoạt động của một số tổ vay vốn chưa tốt, hoạt động còn mang tính hình thức, việc lưu trữ hồ sơ, sổ sách theo dõi tại tổ vay vốn chưa khoa học, chưa duy trì thường xuyên việc sinh hoạt tổ theo định kỳ…

Nhiều ý kiến đề nghị Agribank thỏa thuận với các tổ chức hội cấp trên điều chỉnh về việc chi hoa hồng cho tổ vay vốn. Đồng thời phát triển mô hình ngân hàng lưu động ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, tạo điều kiện cho người dân thuận tiện hơn trong việc tiếp cận vốn và các dịch vụ khác.

Được biết, giai đoạn 2021- 2025, Agribank Bắc Giang, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện thỏa thuận hợp tác liên ngành. Mục tiêu phấn đấu đạt dư nợ cho vay qua tổ hằng năm từ 23- 25% trên tổng dư nợ cho vay hộ gia đình cá nhân. Mức tăng trưởng dư nợ bình quân hằng năm trên 13%; duy trì kết quả thu lãi trên 95% số lãi phải thu.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thế Tuấn khẳng định, 5 năm qua, Agribank Bắc Giang, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp triển khai hiệu quả chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn. Từ nguồn vốn vay, trên địa bàn tỉnh có hàng trăm nghìn lượt nông dân phát triển sản xuất kinh doanh trở thành những nông dân giỏi, hàng nghìn hộ vay thoát nghèo vươn lên khá giả.

Nguồn vốn tín dụng đã trở thành công cụ đắc lực, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí cho rằng bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay dư nợ cho vay qua tổ còn thấp so với tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn. Kết quả cho vay mô hình ứng dụng công nghệ cao, liên kết hợp tác, hợp tác xã còn hạn chế.

Công tác phối hợp giữa Agribank Bắc Giang và hai tổ chức hội trong việc lồng ghép hoạt động tín dụng với các phong trào thi đua, chương trình, dự án, mô hình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới hiệu quả chưa cao. Các hoạt động chuyển giao công nghệ, đào tạo nghề chưa được gắn nhiều với hoạt động tín dụng.

Đồng chí đề nghị Agribank Bắc Giang, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, các đơn vị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp, người dân về vai trò của tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nông thôn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa… tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời củng cố hoạt động của các tổ vay vốn, tập trung cho vay các ngành nghề, cây trồng vật nuôi theo định hướng phát triển KT-XH của địa phương.

Agribank Bắc Giang quan tâm hơn nữa nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động tín dụng; phát huy các điểm giao dịch lưu động tại xã. Quan tâm cho vay đối với khách hàng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sạch…

Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm triển khai nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nội dung thỏa thuận liên ngành; củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tại 100% xã, phường, thị trấn và tổ vay vốn.

Đồng chí Phan Thế Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Đồng chí Phan Thế Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Các cấp hội cần xây dựng kế hoạch thực hiện các công đoạn ủy thác vốn vay và giám sát sử dụng nguồn vốn bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả; tư vấn, hỗ trợ hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Thế Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020.

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng Bằng khen cho 160 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020.
Nguồn: baobacgiang.com.vn