Hội nghị trực tuyến triển khai “Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021- 2025”

Lượt xem: 121

Tại hội nghị, đại diện Ban Nghiên cứu Phát triển – thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã trình bày nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bưu điện Việt Nam. Ông Trương Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trình bày dự thảo kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Hướng dẫn quy trình và cách thức triển khai kế hoạch; dự thảo phân công nhóm công tác tại Trung ương và các tỉnh thành phố thực hiện Thỏa thuận. Hội nghị tiến hành thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa và kế hoạch thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chu Quang Hào – Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: đây là hội nghị quan trọng nhằm hiện thực hóa chủ trương hợp tác của 2 ngành, các cấp Hội và hệ thống Bưu điện Việt Nam xác định nhiệm vụ chuyển đổi số, kết nối tiêu thụ nông sản là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm hiện nay; 2 ngành tích cực tuyên truyền, phổ biến Thỏa thuận hợp tác tới toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong cả nước, tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế để phát triển hệ thống cộng tác viên; đưa các hộ nông dân và các sản phẩm của nông dân lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn/Agri-postmart.vn.

Sau hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh Bắc Giang đã họp thống nhất một số nội dung triển khai xây dựng Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2025 và kế hoạch phối hợp năm 2022. Theo đó, tập trung vào việc triển khai đưa các hộ sản xuất kinh doanh giỏi lên sàn giao dịch điện tử, tổ chức tập huấn cho cán bộ hội, cán bộ bưu điện từ tỉnh đến cơ sở và các hộ nông dân, phân công trách nhiệm mỗi ngành và cơ quan tham mưu giúp việc để bảo đảm triển khai Thỏa thuận hợp tác của Trung ương một cách hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện tại Bắc Giang./.

Đỗ Trang – Trung tâm THTND, HND tỉnh