BƯU ĐIỆN VIỆT NAM VÀ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM HỢP TÁC HỖ TRỢ NÔNG DÂN CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Lượt xem: 117

Theo đó, trong thoả thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tập trung phối hợp thực hiện 5 nhiệm vụ chính, đó là: Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm; Phối hợp triển khai chuỗi cung ứng các hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của các hội viên, nông dân, chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã; Hợp tác xây dựng và phát triển chuỗi sản xuất giá trị bền vững gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia; Hợp tác phát triển lực lượng cộng tác viên, đại lý bán hàng. Bưu điện Việt Nam cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Hội Nông dân Việt Nam, cán bộ, hội viên, nông dân, các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã với chính sách ưu đãi.

Cụ thể nội dung phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ rà soát thông tin và đưa hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của hội viên, nông dân, chi tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã lên sàn thương mại điện tử Agripostmart.vn.

Hai đơn vị sẽ phối hợp xây dựng và phát triển sàn Agripostmart.vn trở thành sàn giao dịch quy mô quốc gia đối với các sản phẩm nông sản an toàn, hàng hóa của người dân tại khu vực nông thôn.

Bên cạnh đó, hai đơn vị sẽ phối hợp cập nhật thông tin sản phẩm nông nghiệp an toàn, hàng hóa của các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã lên bản đồ số V-MAP (vmap.vn) phục vụ công tác quản lý, quy hoạch và tra cứu thông tin.

Cùng với sàn Agripostmart.vn, một nội dung hợp tác quan trọng nữa giữa 2 đơn vị là tổ chức triển khai chuỗi cung ứng các hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của các hội viên, nông dân, chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã.

Hai đơn vị sẽ phối hợp xây dựng Bưu điện văn hoá xã và hệ thống các điểm giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm của Hội Nông dân Việt Nam thành điểm cung cấp thông tin cho hội viên, nông dân đối với các sản phẩm vật tư nông nghiệp, tìm hiểu, mua sắm các hàng hóa, nông phẩm nông nghiệp an toàn chất lượng cao; đồng thời kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản và cung cấp hàng hóa Việt Nam chất lượng cao với chính sách ưu đãi, cạnh tranh mang lại giá trị cho hội viên, nông dân.

Hai đơn vị cũng triển khai xây dựng phương án kết nối tiêu thụ, vận chuyển các hàng hoá, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của hội viên, nông dân, chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với hệ thống phân phối, tiêu thụ sản phẩm (chuỗi cửa hàng tiện lợi, hệ thống siêu thị) trên thị trường Việt Nam.

Để nông dân nâng cao năng lực chuyển đổi số, hai đơn vị sẽ phối hợp mở các khoá đào tạo, các lớp tập huấn để nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, Internet và thương mại điện tử cho cán bộ, hội viên, nông dân, các chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa trên phạm vi toàn quốc./.

BBT