Bầu 55 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Lượt xem: 89

Theo đó, trong buổi sáng những vấn đề trọng tâm được các đại biểu sôi nổi thảo luận, đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã; giải pháp phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề ở khu vực nông thôn; xây dựng, phát triển đội ngũ công nhân của tỉnh trong thời gian tới… Buổi chiều, các đại biểu thảo luận tại tổ, làm rõ thêm những ưu điểm, hạn chế, mặt tồn tại trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đóng góp ý kiến vào các mục tiêu cụ thể và 7 nhóm giải pháp trong Báo cáo Chính trị và những gợi ý của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trong phiên khai mạc. Trong đó, tập trung trọng tâm vào việc đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; phát triển sự nghiệp giáo dục- đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, xoá đói giảm nghèo…

BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra mắt Đại hội.

Cũng trong ngày làm việc thứ hai của Đại hội, các đại biểu nghe và thảo luận Báo cáo Đề án Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2010- 2015; quán triệt tiêu chuẩn, số lượng và bầu một lần đủ 55 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII. Phát biểu ý kiến ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới ra mắt Đại hội, thay mặt các đồng chí vừa được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nông Quốc Tuấn cám ơn sự tín nhiệm của Đại hội, đồng thời khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ đã giao phó. Đồng chí hứa, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ đề ra các chỉ tiêu, giải pháp thích hợp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm cho các tổ chức cơ sở Đảng hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ngày mai (18-10), Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII bế mạc.

* Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khoá XVII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 (xếp theo vần A, B, C):

STT

Họ và tên

STT

Họ và tên

1

Trịnh Văn Ánh

29

Trần Văn Lâm

2

Tống Ngọc Bắc

30

Nguyễn Văn Linh

3

Đỗ Xuân Bình

31

Leo Thị Lịch

4

Nguyễn Minh Chiến

32

Trần Văn Lộc

5

Nguyễn Ngọc Chính

33

Nguyễn Hồng Luân

6

Nguyễn Thế Chính

34

Phạm Văn Minh

7

Vũ Văn Chính

35

Vũ Hồng Minh

8

Nguyễn Tiến Cơi

36

Nguyễn Sỹ Nhận

9

Nguyễn Mạnh Cường

37

Thân Minh Quế

10

Thân Bá Cường

38

Nguyễn Anh Quyền

11

Nguyễn Anh Dũng

39

Bùi Ngọc Sơn

12

Nguyễn Thế Dũng

40

Bùi Thế Sơn

13

Lê Ánh Dương

41

Lại Thanh Sơn

14

Nguyễn Ngọc Đại

42

Lê Hồng Sơn

15

Nguyễn Đức Đăng

43

Mai Sơn

16

Phạm Giang

44

Dương Văn Thái

17

Đỗ Đức Hà

45

Lâm Thị Hương Thành

18

Nguyễn Thị Thu Hà

46

Trịnh Hữu Thắng

19

Bùi Văn Hải

47

Vũ Mạnh Thắng

20

Bùi Văn Hạnh

48

Nguyễn Công Thức

21

Tô Thị Hậu

49

Ngô Sách Thực

22

Nguyễn Đức Hiền

50

Ngô Minh Tiến

23

Hoàng Thị Hoa

51

Nông Quốc Tuấn

24

Lê Thị Thu Hồng

52

Nguyễn Viết Tuấn

25

Nghiêm Xuân Hưởng

53

Trần Văn Tuấn

26

Nguyễn Văn Khái

54

Ong Thế Viên

27

Thân Văn Khánh

55

Nguyễn Xuân Vượng

28

Thân Văn Khoa

Theo BGO