Việt Nam-Cuba thúc đẩy bước phát triển mới trong quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước

Lượt xem: 64

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào đón Chủ tịch Raul Castro Ruz. Ảnh:

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Raul Castro Ruz, người bạn lớn và thân thiết của nhân dân Việt Nam, trở lại thăm Việt Nam trên cương vị là lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nước CH Cuba; coi đây là sự tiếp nối những nỗ lực chung của hai bên nhằm thúc đẩy bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và hiện thực hóa các thỏa thuận tại Tuyên bố chung Việt Nam – Cuba gần đây, góp phần tăng cường và nâng quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo với Chủ tịch Raul Castro Ruz những nét lớn về tình hình Việt Nam gần đây; nêu bật những chủ trương, đường lối về chính trị, kinh tế, xã hội, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 25 năm đổi mới, đồng thời nhấn mạnh những khó khăn, thách thức và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam; khẳng định nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản quang vinh, sẽ tiếp tục kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Chủ tịch Raul Castro Ruz đã trao đổi cởi mở, thân tình, trên tinh thần anh em, tin cậy lẫn nhau, về tình hình Cuba, quốc tế và quan hệ giữa hai Đảng, hai nước; bày tỏ vui mừng trước những thắng lợi to lớn của Cuba trong công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là những thắng lợi bước đầu rất đáng khích lệ của công cuộc “cập nhật hóa” mô hình phát triển kinh tế-xã hội được thông qua tại Đại hội VI Đảng Cộng sản Cuba tháng 4/2011 và tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, đứng đầu là đồng chí Raun Castro kính mến, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng cao cả của mình. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em về tình đoàn kết sâu sắc, sự ủng hộ to lớn và quý báu đối với sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay của nhân dân Việt Nam; khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba và quyết tâm của Đảng và nhân dân Việt Nam không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết thủy chung, tin cậy lẫn nhau và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Chủ tịch Raul Castro Ruz cám ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đồng chí và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Cuba những tình cảm thân thiết, sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em; bày tỏ xúc động và vui mừng được trở lại thăm đất nước Việt Nam anh hùng, được chứng kiến những thay đổi lớn lao trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chủ tịch Cuba đánh giá cao những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, coi đó là nguồn cổ vũ lớn lao, là kinh nghiệm quý đối với nhân dân Cuba trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong giai đoạn Cuba đang tiến hành công cuộc “cập nhật hóa” mô hình phát triển kinh tế-xã hội của mình; đánh giá cao vai trò, vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên các diễn đàn, tổ chức quốc tế; tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Toàn cảnh Hội đàm

Chủ tịch Raul chân thành cảm ơn tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu về tinh thần và vật chất mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em luôn dành cho nhân dân Cu-ba, nhất là trong những năm tháng khó khăn của “thời kỳ đặc biệt”. Chủ tịch Raul đã thông báo những nét lớn về tình hình Cuba, về những thành tựu hết sức có ý nghĩa mà Đảng và nhân dân Cuba đã giành được trong bối cảnh bị bao vây cấm vận và thiên tai liên tiếp xảy ra, những kết quả bước đầu và những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai đường lối “cập nhật hóa” mô hình phát triển kinh tế-xã hội của Đại hội VI; khẳng định quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và những thành quả to lớn mà cách mạng Cuba đã đạt được, nhất là trên các lĩnh vực xã hội, y tế, giáo dục, khoa học-công nghệ, văn hóa, thể thao, thể hiện sự ưu việt và nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân Cuba đã lựa chọn. Trên tinh thần tin cậy anh em, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Raul Castro Ruz đã trao đổi sâu rộng về quan hệ mọi mặt giữa hai Đảng, hai nước và những biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu; thúc đẩy các giải pháp hợp tác kinh tế, thương mại nhằm tăng tính hiệu quả, phù hợp với điều kiện mới và lợi ích của mỗi nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Raul Castro Ruz nhất trí tăng cường các cuộc trao đổi tiếp xúc các cấp; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và lý luận, đặc biệt là về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; mở rộng, nâng cao tính hiệu quả và bền vững trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế mà hai nước đều là thành viên. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất là về cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình khu vực châu Á-Thái Bình dương và Mỹ La-tinh. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết nhất tới Lãnh tụ Phidel Castro và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Cuba Raul Castro Ruz.

Cũng trong chiều 8/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương tấn Sang đã hội kiến với Chủ tịch Cuba Raul Castro Ruz. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà nhân dân Cuba đạt được trong những năm qua và khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ và giúp đỡ và hợp tác vì sự phát triển của Cuba anh em. Chủ tịch nước nước tin tưởng nhân dân Cuba anh em sẽ đạt được những thành công to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Raul Castro Ruz cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp trọng thị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân dân Việt nam đã dành cho đoàn đại biểu Cuba. Chủ tịch Raul Castro Ruz một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trong suốt 50 năm qua. Hai bên không chỉ giúp đỡ lẫn nhau trong đấu tranh giành độc lập, phát triển kinh tế xã hội mà còn hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba sẽ tiếp tục có bước phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Chinhphu.vn