Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ về chi trả dịch vụ môi trường rừng

Lượt xem: 108

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) – Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh về Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đã thảo luận và cơ bản nhất trí với Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, đồng thời đóng góp một số ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch như: Về kết cấu, bố cục; thời gian và tiến độ thực hiện Kế hoạch; nhiệm vụ của từng thành viên trong thực hiện Kế hoạch; các chuyên đề phục vụ cho việc xây dựng Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền;…

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn đề nghị Sở NN&PTNT xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh cần bám sát vào hướng dẫn của Bộ NN&PTNT, đồng thời tham khảo và trao đổi kinh nghiệm các tỉnh đã thực hiện. Trong xây dựng kế hoạch cần xác định rõ lộ trình cho phù hợp với thực tế của tỉnh./.

bacgiang.gov.vn