Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường tiếp xúc cử tri Bắc Giang

Lượt xem: 68

Tại những nơi tiếp xúc, Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường đã thông báo tóm tắt với cử tri kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII. Hầu hết cử tri bày tỏ hài lòng về kết quả kỳ họp với những buổi thảo luận, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, sôi nổi, nghiêm túc và trách nhiệm, giải đáp thỏa đáng nhiều vấn đề được người dân quan tâm, tạo sự đồng tình trong nhân dân. Đồng thời, cử tri đề xuất với Quốc hội và các cơ quan chức năng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xử lý kịp thời các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó, các cử tri mong muốn tiếp tục cải cách hành chính, quan tâm hơn nữa đến đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; cải thiện chế độ tiền lương; đầu tư sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an toàn thực phẩm, tìm đầu ra tiêu thụ nông sản, chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng đường giao thông nông thôn; đẩy mạnh các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; chú trọng đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn; quan tâm hơn nữa đến chất lượng giáo dục; đầu tư xây dựng nông thôn mới, bài trừ tệ nạn xã hội… Những ý kiến cử tri được Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường tiếp thu, đồng thời tổng hợp chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Theo Báo Bac Giang