Khai mạc kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh Bắc Giang khoá XVII, Nhiệm kỳ 2011- 2016

Lượt xem: 93

Toàn cảnh phiên khai mạc.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh ngoài đánh giá những kết quả đã đạt trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2012, còn chỉ ra những tồn tại, hạn chế để trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết, đề ra những giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012 và tạo tiền đề để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội cho những năm tiếp theo. Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, hoàn thành tốt chương trình, nội dung kỳ họp đã thông qua, đồng chí Thân Văn Khoa đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, dành thời gian nghiên cứu kỹ các nội dung, tăng cường thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng đối với các báo cáo, tờ trình; tích cực chất vấn để các sở, ban, ngành và UBND tỉnh làm rõ những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp.

Đồng chí Thân Văn Khoa – Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc.

Tiếp đó, kỳ họp đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Linh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2012. Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2012, bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế của tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới đã tác động trực tiếp đến các lĩnh vực sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thu hút đầu tư, đời sống, lao động, việc làm… nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện chủ động, tích cực, có hiệu quả các cơ chế chính sách, giải pháp phù hợp, nhất là sự cố gắng, nỗ lực của các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, do vậy kinh tế – xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm đã đạt được kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng trưởng kinh tế ước đạt 9,0%, trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,3%, công nghiệp – xây dựng tăng 14,6%, dịch vụ tăng 9,0%. Sản xuất nông nghiệp đạt được kết quả khá, diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng chủ yếu vụ Xuân đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; một số lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

phát biểu tại phiên khai mạc.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm vẫn tồn tại một số hạn chế cần có giải pháp khắc phục. Trong sản xuất công nghiệp, tốc độ tăng giá trị sản xuất chủ yếu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; sản xuất vụ Đông không đạt kế hoạch; tình trạng vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, cháy rừng còn xảy ra nhiều; một số dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp đầu tư tiến độ chậm; việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công một số dự án đầu tư còn gặp nhiều khó khăn; số lao động được giải quyết việc làm mới, đào tạo nghề đạt thấp hơn cùng kỳ; tình trạng khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp còn xảy ra nhiều;…

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2012 cũng như năm 2013 có nhiều tín hiệu thuận lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức mà tỉnh sẽ phải đối mặt. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, sự điều hành của Thường trực Hội đồng, đồng chí tin rằng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ đánh giá nghiêm túc kết quả đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Trên cơ sở đó thảo luận, bàn biện pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2012.

Cũng trong buổi sáng làm việc, các đại biểu tiếp tục nghe báo cáo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII; thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh với HĐND tỉnh; thông báo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII và nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách.

Buổi chiều cùng ngày, kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh tiếp tục nghe các báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế, chia tổ thảo luận và tiến hành thảo luận tại tổ./.

Theo bacgiang.gov.vn