Bắc Giang: Mô hình Cánh đồng mẫu lớn, Cánh đồng thu nhập cao cho năng suất, chất lượng cao

Lượt xem: 106

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Cánh đồng mẫu lớn, Cánh đồng thu nhập cao trên địa bàn tỉnh đều cho năng suất, chất lượng cao.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 04 cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa với tổng diện tích 214,3 ha tại các huyện: Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên; 13 cánh đồng thu nhập cao với tổng diện tích 399 ha. Qua đánh giá kết quả mô hình cho thấy, các giống lúa được lựa chọn đưa vào sản xuất trong mô hình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng thu nhập cao trong vụ Xuân năm 2013 đều sinh trưởng phát triển tốt, năng suất đạt bình quân từ 60 – 73,7 tạ/ha, cao hơn sản xuất đại trà từ 4 – 8 tạ/ha, các giống lúa cho năng suất cao như: HKT99, Syn6, BC15. Các cánh đồng mẫu lớn đều cho thu nhập tăng từ 3,0 – 6,2 triệu đồng/ha so với đại trà, cánh đồng thu nhập cao cho giá trị thu nhập cao hơn so với đại trà từ 5 – 8 triệu đồng/ha…

Có được kết quả trên là do các địa phương đã chủ động triển khai xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng thu nhập cao, ngoài chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, các địa phương đều có chính sách hỗ trợ triển khai như: Hỗ trợ về giống, vật tư phân bón, kinh phí hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, chính sách hỗ trợ “dồn điền, đổi thửa”…. Cùng với đó, một số doanh nghiệp đã tham gia liên kết sản xuất xây dựng mô hình, có chính sách hỗ trợ giống, phân bón hoặc có chính sách trả chậm vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân tham gia mô hình. Do đó, các mô hình triển khai đều thành công, có hiệu quả kinh tế cao, bước đầu tạo ra vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung./.

Bacgiang.gov.vn