Hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các sở, ngành liên quan, tháng 9/2013

Lượt xem: 82

Ông Thân Bá Cường, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tháng 9 và 9 tháng năm 2013, trong điều kiện khó khăn chung, sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất 9 tháng ước đạt 26.432 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, bằng 72,5% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 1.168 triệu USD, bằng 70,8% kế hoạch, tăng 28,9% so cùng kỳ. Thu ngân sách đạt kết quả khá…

Công tác tiếp dân được thực hiện theo quy định; các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo giải quyết. Trong quý III, toàn tỉnh đã tiếp 2.530 lượt người đến đề nghị giải quyết 1.641 vụ việc. Tiếp nhận 1.709 đơn các loại, sau khi phân loại, xử lý có 913 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Đến nay, đã giải quyết xong 700 đơn, đạt tỷ lệ 76,7%.

Tháng 9, tai nạn giao thông (TNGT) diễn biến phức tạp, tính từ ngày 16/8/2013 đến ngày 15/9/2013, trên địa bàn tỉnh xảy ra 26 vụ TNGT, làm chết 18 người, bị thương 16 người. So sánh với cùng kỳ năm 2012, giảm 06 vụ (59,1%); tăng 03 người chết (20%); giảm 11 người bị thương (40,7%).

Công tác CCHC tiếp tục được quan tâm. Cùng với việc chỉ đạo xây dựng các quy định về thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, nhất là tại cấp xã để nâng cao năng lực, hiệu lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh được quan tâm, đẩy mạnh. Từ ngày 15/8 đến ngày 15/9/2013, toàn tỉnh đã cấp 4.902 GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân nâng tổng số cấp GCNQSDĐ từ đầu năm đến nay lên 20.789 giấy, đạt 70,71% kế hoạch năm 2013.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố đã trao đổi, thảo luận, trong đó tập trung về đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách; cấp GCNQSDĐ; giải quyết chế độ cho giáo viên mầm non; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông xuống cấp; bảo đảm lưu thông đối với một số tuyến đường đang thi công; xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương, sở, ngành có liên quan tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông; tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, đảm bảo về số lượng, chất lượng các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp thiết yếu phục vụ cho sản xuất; quan tâm phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, ngăn chặn tình trạng gà nhập lậu. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, khai thác triệt để các nguồn thu, chống thất thu ngân sách; tiếp tục tăng cường công quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; tập trung đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng, nhất là các dự án khởi công mới, các dự án tiến độ thực hiện chậm, các dự án bổ sung kế hoạch vốn. Đồng thời, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng chí đề nghị các ngành, các địa phương cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết KNTC. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân và giải quyết KNTC; lưu ý những điểm khiếu kiện phức tạp, đông người để chỉ đạo xử lý vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng. Trước diễn biến phức tạp về trật tự ATGT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT trong những tháng cuối năm 2013; phấn đấu kiềm chế và giảm TNGT so với năm 2012.

Theo bacgiang.gov.vn