Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh: Xóa bỏ tâm lý ỷ lại, thi đua vươn lên thoát nghèo

Lượt xem: 72

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh chủ trì hội nghị.

Năm 2015, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo cho tỉnh Bắc Giang hơn 134 tỷ đồng, tăng 30,8 tỷ đồng so với năm 2014. Sáu tháng đầu năm, toàn tỉnh thực hiện 14 chương trình tín dụng cho vay ưu đãi với trên 508,5 tỷ đồng cho hơn 18 nghìn lượt đối tượng, nâng tổng dư nợ lên gần 2,9 nghìn tỷ đồng, tăng 160 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014; cấp trên 222,9 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, dân tộc thiểu số, gần 74,6 nghìn thẻ cho người cận nghèo, nâng tỷ lệ hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế đạt 99%. Chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo đạt 37 triệu đồng/hộ, tăng 9 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2014. Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho hơn 52 nghìn học sinh với số tiền trên 6 tỷ đồng; hỗ trợ trên 4,6 tỷ đồng tiền ăn, tiền nhà ở cho trên 3,1 nghìn học sinh…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung chỉ rõ những bất cập, hạn chế cần khắc phục như hoạt động hỗ trợ cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo còn khó khăn; nguồn vốn hỗ trợ phát triển mô hình sản xuất mới, chuyển đổi cây trồng chưa hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc còn cao; việc giao chỉ tiêu giảm nghèo chưa sát với thực tế; một bộ phận người dân còn tư tưởng ỷ lại, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh ghi nhận sự chủ động phối hợp giữa các đơn vị thành viên BCĐ giảm nghèo từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh những nhiệm vụ của BCĐ tỉnh đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BCĐ công tác giảm nghèo các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, tự ty của một bộ phận người dân về ý chí vươn lên thoát nghèo; tích cực giúp đỡ người nghèo tiếp cận, nắm rõ và được thụ hưởng đầy đủ những chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo.

Cùng đó, tập trung rà soát toàn bộ, chính xác các nguồn lực hỗ trợ người nghèo để làm cơ sở đánh giá và đề ra cách làm hiệu quả thời gian tới. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả của các mô hình giảm nghèo, đề ra những giải pháp khả thi, hữu hiệu hơn nữa; tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và huy động từ ngân sách địa phương cùng sự đóng góp của nhân dân nhằm tạo nguồn lực mạnh mẽ để triển khai có hiệu quả các chương trình, mô hình giảm nghèo; hướng dẫn, tổ chức sản xuất, tạo việc làm tại chỗ cho vùng dân cư có điều kiện kinh tế khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa – chỗ thiếu lao động; tập trung rà soát hộ nghèo đảm bảo khách quan, minh bạch, tránh hiện tượng lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân; tăng cường vai trò, hiệu quả hoạt động của BCĐ giảm nghèo các cấp; xây dựng chính sách đồng bộ, phát động phong trào thi đua vươn lên thoát nghèo của người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa… Qua đó, thực hiện có hiệu quả và bền vững chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh./.

bacgiang.gov.vn