Tuyên truyền đợt cao điểm về bầu cử trên tất cả các kênh tuyên truyền

Lượt xem: 75

PV: Thưa đồng chí, được biết Tiểu Ban Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 vừa có đợt kiểm tra công tác tuyên tuyền bầu cử đợt 1. Vậy đồng chí cho biết kết quả của đợt kiểm tra này?

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh: Thực hiện các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp của Trung ương và của tỉnh, từ ngày 12/4 đến ngày 15/4/2016, Tiểu Ban Tuyên truyền đã thành lập các tổ kiểm tra, tiến hành kiểm tra đợt 1 công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại 10/10 huyện, thành phố. Kết quả kiểm tra cho thấy, công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử đã được các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên có liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021 được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Các huyện, thành phố đã chủ động tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện của các xã, phường, thị trấn.

Công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ đúng theo hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban bầu cử và Tiểu Ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh. Trong đó, đã có nhiều sáng tạo, cách làm mới hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn ở các địa phương, đơn vị như: Hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở đã xây dựng chuyên trang tuyên truyền bằng tiếng dân tộc ở các huyện vùng cao, vùng dân tộc thiểu số; thông qua việc tổ chức các hội nghị, đưa nội dung tuyên truyền bầu cử vào các loại bản tin, tài liệu tuyên truyền…

Cụ thể, Sở Tư pháp đã biên soạn, in ấn và cấp phát 2000 cuốn “Hỏi – đáp và hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử”, 30.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật về bầu cử, tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn nghiệp vụ bầu cử.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và cơ sở xây dựng 01 bộ tranh triển lãm lưu động gồm 16 pa nô, tranh cổ động khổ lớn; chỉ đạo tổ chức tuyên truyền lưu động, các hoạt động văn hóa – văn nghệ… Trong đó, toàn tỉnh (tính đến ngày 15/4) đã kẻ vẽ 243 biển tin, 876 khẩu hiệu tường, 543 áp phích, 57 cổng chào, 1.543 băng zôn…, 36 lượt tuyên truyền bằng xe lưu động, 523 buổi sinh hoạt văn hóa – văn nghệ… tuyên truyền về bầu cử. Hầu hết trụ sở, cơ quan hành chính đều treo khẩu hiệu, tranh cổ động tuyên truyền về bầu cử.

Các cơ quan thông tin đại chúng đã chủ động triển khai mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng truyền hình, truyền thanh tuyên truyền về bầu cử. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh đã chỉ đạo hệ thống tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử lồng ghép với nội dung tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh tới cán bộ, đoàn viên, hội viên của đơn vị mình.

PV: Qua kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử tại các địa phương, theo đồng chí, các địa phương, đơn vị cần lưu ý những vấn đề gì để công tác bầu cử đạt kết quả tốt hơn?

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh: Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được của công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử nêu trên, các địa phương, đơn vị cũng cần lưu ý một số vấn đề như: Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở (cấp xã) còn chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử. Do đó, chưa tập trung cao chỉ đạo, chưa xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đáp ứng yêu cầu tuyên truyền về bầu cử.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trực quan ở cơ sở và ở các thôn, xóm, khu phố chưa nhiều. Một số đơn vị cơ sở còn lúng túng trong việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động, trực quan. Hình thức tuyên truyền còn chưa phong phú, sáng tạo, linh hoạt… Công tác tuyên truyền về bầu cử cho đội ngũ công nhân và người lao động ở các khu, cụm công nghiệp còn ít, hình thức tuyên truyền còn chưa phong phú, đa dạng.

PV: Từ nay đến kết thúc cuộc bầu cử, theo đồng chí, các cơ quan tuyên truyền trên địa bàn tỉnh cần tập trung vào những giải pháp nào để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử?

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử, các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-TBTT của Tiểu Ban Tuyên tuyền bầu cử tỉnh về công tác tuyên truyền bầu cử. Đồng thời tiến hành đợt cao điểm (từ ngày 15/4/2016 đến ngày 22/5/2016) tuyên truyền về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021 trên tất cả các kênh tuyên truyền.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trực quan ở cơ sở; đặc biệt là việc treo băng, cờ, pa-nô, áp phích, khẩu hiệu,… tới các thôn, xóm, khu phố, trung tâm hành chính, cơ quan (trục đường quốc lộ, tỉnh lộ…), mỗi thôn bản phấn đấu từ 2 – 3 khẩu hiệu tuyên truyền; 2 khẩu hiệu vượt đường…

Đẩy mạnh tuyên truyền không khí tưng bừng, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân ở cơ sở, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân; các đơn vị truyền thanh xã tăng thời lượng tiếp sóng bằng các chuyên mục về bầu cử; hướng dẫn đơn vị, cơ sở tiếp tục quan tâm cao hơn việc tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, truyền hình. Tiến hành thường xuyên liên tục các hoạt động tuyên truyền bằng xe lưu động tới các thôn, bản, vùng sâu, vùng xa… Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với tuyên truyền và chào mừng ngày bầu cử ở các địa phương.

PV: Xin cảm ơn đồng chí./.

bacgiang.gov.vn