Đẩy mạnh triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Lượt xem: 69

Ảnh minh học nguồn internet

Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, chủ động triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc cung ứng nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện giữa các cấp, các ngành, các ngân hàng, các tổ chức tín dụng nhân dân trong tỉnh.

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cần chú trọng thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển các mô hình hợp tác, liên kết, hình thành các trang trại, gia trại, cánh đồng sản xuất nông nghiệp hàng hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xác nhận việc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp cho các đối tượng khách hàng vay không có tài sản đảm bảo theo đúng quy định.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bắc Giang cần làm tốt công tác thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các sai phạm trong việc cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; theo dõi, nắm bắt thông tin và kịp thời báo cáo những vướng mắc phát sinh về UBND tỉnh. Các ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn triển khai quy trình, thủ tục cho vay theo hướng dẫn của Nghị định cần rõ ràng, minh bạch, đơn giản và tạo điều kiện tối đa cho các khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Xem chi tiết Công văn tại đây.

Theo bacgiang.gov.vn