Bắc Giang: Kinh tế tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2013

Lượt xem: 85
Công nghiệp có mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm trở lại đây (2013 – 2016).

Kinh tế tăng trưởng ấn tượng

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tình hình KT – XH của tỉnh 6 tháng đầu năm 2016 đạt nhiều kết quả nổi bật: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) cao nhất trong 3 năm trở lại đây, ước đạt 8,5% (GRDP 6 tháng năm 2013 tăng 7,8%, 6 tháng năm 2014 tăng 8,1% và 6 tháng năm 2015 tăng 8,3%.). Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,2%, công nghiệp – xây dựng tăng 13,3% (công nghiệp tăng 15,3%, xây dựng tăng 6,4%), dịch vụ tăng 6,9%.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, có trên 50 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động đã góp phần đưa sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2013. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng (giá so sánh)ước đạt 24.860 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Cùng đó, xuất khẩu cũng có tốc độ tăng cao nhất trong 2 năm trở lại đây. Giá trị xuất khẩu 6 tháng/2016 ước đạt 1,4 tỷ USD, tăng 29,8%. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 2.180 tỷ đồng, đạt 60,5% dự toán, tăng 16,1%; thu nội địa không tính tiền sử dụng đất đạt 1.185 tỷ đồng, bằng 49,6% kế hoạch, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2015. Có 09/10 huyện, thành phố thu đạt trên 50% dự toán.

An sinh xã hội được đảm bảo

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương nắm chắc tình hình đời sống của người dân, người lao động, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách người có công, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Thực hiện mua và cấp thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số ở các xã, vùng khó khăn… Do đó, đời sống nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định.

Công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm được quan tâm. Trong 6 tháng đã tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của 97 lượt doanh nghiệp, tư vấn cho 5.248 lượt lao động tham dự (tăng 64,41% so với cùng kỳ). Toàn tỉnh tạo việc làm mới cho trên 14.600 lao động (trong đó, xuất khẩu lao động là 1.920 người, chiếm 13,1%), đạt 51,1% kế hoạch, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Đẩy mạnh phát triển dịch vụ

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, bảo đảm an ninh quốc phòng của các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, địa phương trong 6 tháng đầu năm 2016. Sự nỗ lực, sáng tạo đó đã được thể hiện qua các chỉ số tăng trưởng đáng khích lệ; tình hình an ninh trật tự, an sinh xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được tiến hành đúng luật và thành công tốt đẹp…

Dành nguồn lực xây dựng quy hoạch và đầu tư hạ tầng đô thị, dịch vụ và các điểm vui chơi giải trí (Đồ án quy hoạch Nhà thi đấu thể thao Xương Giang, thành phố Bắc Giang).

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục như số doanh nghiệp giải thể hoặc dừng hoạt động còn nhiều; tình trạng vi phạm pháp luật về lao động việc làm, nợ đóng bảo hiểm xã hội gây bức xúc trong nhân dân; ô nhiễm môi trường, nhất là khu vực nông thôn có biểu hiện phức tạp; mất an toàn vệ sinh thực phẩm gây nhức nhối trong đời sống xã hội; thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn, chưa bền vững…

Thời gian tới, để tạo sức tăng trưởng bền vững, tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế dịch vụ. Dành nguồn lực đẩy nhanh các dự án phát triển, mở rộng đô thị, trung tâm tài chính, khu thương mại, các loại hình vui chơi giải trí… Trước mắt, tập trung khởi công dự án cầu Đồng Sơn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu đô thị phía Nam và các khu dân cư còn lại trên địa bàn thành phố, thị trấn.

Chuẩn bị tốt mọi điều kiện, tổ chức thành công Lễ hội Tây Yên Tử vào đầu Xuân năm 2017. Giải quyết dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép quần thể quy hoạch Tây Yên Tử. Triển khai xây dựng Trung tâm Logistic trên địa bàn thành phố… Phát triển du lịch, dịch vụ sẽ là ưu tiên trong phát triển kinh tế của tỉnh thời gian tới.

Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc

Về giải pháp, nhiệm vụ giải quyết những vấn đề trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017 để thực hiện phân bổ vốn trong thời gian sớm nhất. Tăng cường các giải pháp thu ngân sách, thực hiện khoanh nợ đối với một số doanh nghiệp gặp khó khăn chưa có khả năng trả nợ. Kiên quyết xử lý những doanh nghiệp chây ỳ trốn, nợ thuế, kéo giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 10%; thu ngân sách phải là nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách của doanh nghiệp đối với người lao động; công khai việc đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra an toàn thực phẩm, công bố rộng rãi các điểm sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, huyện, thành phố trong kiểm soát an toàn thực phẩm…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh chủ trì hội nghị.

Đồng thời, các cấp, các ngành, địa phương cần tăng cường đối thoại với nhân dân trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhất là trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, đơn thư khiếu nại, tố cáo… Cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết những vụ việc phức tạp, phát sinh, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển KT-XH năm 2016…

Cùng ngày, hội nghị đã cho ý kiến vào những nội dung quan trọng như: Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016- 2020; Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016; Quy định trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh; Quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; Quản lý sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020; Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan, sở, ngành…/.

bacgiang.gov.vn