Lục Nam: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Lượt xem: 104
Ảnh minh họa: BGP/Hải Huyền.

Đồng thời duy trì 02 mô hình công nghệ cao sản xuất rau an toàn tại thị trấn Đồi Ngô; triển khai 04 mô hình sản xuất, trong đó có một số mô hình có hiệu quả cao như: Mô hình lúa Sut 89 tại 11 xã với diện tích là 35 ha, mô hình khoai lang GB1; hỗ trợ phát triển một số mô hình mới hiệu quả cao như: Mô hình nuôi, cấy ngọc chai nước ngọt tại xã Đông Hưng; mô hình nuôi chim bồ câu Pháp tại xã Chu Điện.

Bên cạnh đó, huyện cũng xây dựng 5 điểm giới thiệu, bán nông sản phẩm sạch tại Tam Dị, Nghĩa Phương, Phương Sơn, Khám Lạng và thị trấn Đồi Ngô. Tổ chức 60 lớp tập huấn kỹ thuật về chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, quy trình sản xuất bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm./.

bacgiang.gov.vn