UBND tỉnh đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phát triển KT-XH năm 2018

Lượt xem: 79
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Ba cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012-2016.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Ba cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012-2016.

Đến dự có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lại Thanh Sơn, Dương Văn Thái, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Ánh Dương; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Năm 2017, công tác thi đua khen thưởng của tỉnh đạt kết quả tích cực. Nhiều phong trào đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm phát động, tổ chức thực hiện hiệu quả như: “Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”… Từ đó, kịp thời động viên, tạo động lực khuyến khích các cá nhân, tập thể phát huy tính năng động, sáng tạo, lập thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực. Công tác khen thưởng kịp thời, thường xuyên đổi mới và hướng đến đối tượng lao động trực tiếp.

Tại đây, các đại biểu thảo luận, phân tích, làm rõ một số hạn chế như: Kết quả, chất lượng một số phong trào thi đua chưa cao; hoạt động ở không ít khối thi đua còn thụ động, nội dung sinh hoạt chưa đa dạng, phong phú… Một số đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; chú trọng xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến…

Để công tác thi đua khen thưởng trở thành động lực, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, năm 2018, tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của T.Ư; làm tốt công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua; chú trọng xây dựng Đảng, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thân Văn Khoa trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho thân nhân ông Trần Quang Trọng (tức Đỗ Phụng), cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Bí thư Huyện uỷ Lục Ngạn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thân Văn Khoa trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho thân nhân ông Trần Quang Trọng (tức Đỗ Phụng), cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Bí thư Huyện uỷ Lục Ngạn.

Cùng ngày, hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2018 của Chính phủ; Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2018. Bắc Giang đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 13%; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách gắn với tái cơ cấu kinh tế; phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm; đẩy mạnh ứng dụng kh́oa học công nghệ, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; tiếp tục cải cách hành chính; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường quốc phòng an ninh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hải phấn khởi trước những thành tựu trên các lĩnh vực mà tỉnh đạt được trong năm 2017 và khẳng định kết quả đó có phần đóng góp to lớn của công tác thi đua, khen thưởng. Đồng chí đề nghị, năm 2018, các cấp, ngành tiếp tục tập trung bám sát văn bản chỉ đạo, chủ trương của T.Ư, tỉnh để tổ chức phát động và phấn đấu thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Chủ động, sáng tạo, đưa ra các chủ trương, chính sách, cơ chế hoạt động sát với thực tiễn, nhu cầu của người dân. Các cán bộ, công nhân viên, người lao động chủ động đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp; tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục tinh gọn bộ máy; sắp xếp, cơ cấu lại các cơ quan hành chính theo hướng giảm đầu mối; đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công.

Phát động phong trào thi đua năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH của tỉnh.

Nhân dịp này, 3 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba; truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Trần Quang Trọng (tức Đỗ Phụng), cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn; 22 tập thể, cá nhân được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 68 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng, tặng Cờ thi đua.

Nguồn baobacgiang.com.vn