Khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII

Lượt xem: 91
Đồng chí Bùi Văn Hải phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Bùi Văn Hải phát biểu khai mạc kỳ họp.

Dự kỳ họp có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang; đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, Thường trực UBND tỉnh, các đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang, đại diện lãnh đạo MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, TP và 82 đại biểu HĐND tỉnh.

Trong diễn văn khai mạc, đồng chí Bùi Văn Hải nêu rõ: Năm 2018 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là thời điểm nhìn lại kết quả nỗ lực phấn đấu trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Trong năm vừa qua, với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, KT-XH của tỉnh thu được kết quả toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước đến nay và thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, KT-XH địa phương còn nhiều khó khăn, thách thức.

Các đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp.

Các đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp.

Để nâng cao chất lượng kỳ họp, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, chỉ rõ những kết quả, thành tích đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân. Phân tích, dự báo đúng đắn những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức để bàn các giải pháp nhằm thực hiện thành công mục tiêu, kế hoạch năm 2019.

Kỳ họp này, HĐND tỉnh tiếp tục thực quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn. “Trên cơ sở kết quả tiếp xúc cử tri, kết quả khảo sát, giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban HĐND tỉnh trong năm 2018, tôi đề nghị các đại biểu nêu vấn đề ngắn gọn, bám sát những nhiệm vụ quan trọng của địa phương, các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành và những bức xúc, nổi cộm mà xã hội quan tâm. Khi trả lời chất vấn, đề nghị người trả lời đi thẳng vào vấn đề, tỏ rõ tinh thần trách nhiệm, xác định cụ thể giải pháp khắc phục theo thẩm quyền và lộ trình thực hiện để đại biểu, cử tri giám sát”, đồng chí Bùi Văn Hải nhấn mạnh.

Hoàn thành và vượt kế hoạch 15/17 chỉ tiêu KT – XH chủ yếu

Ngay sau phát biểu khai mạc, các đại biểu nghe đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo báo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019. Báo cáo nêu, năm 2018 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 16,1%, thuộc nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tích cực, GRDP bình quân đầu người được rút ngắn đáng kể so với bình quân cả nước. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 89 xã đạt chuẩn (tăng 21 xã so với năm 2017); huyện Việt Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Đồng chí Lại Thanh Sơn trình bày báo cáo tình hình phát triển KT-XH năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Lại Thanh Sơn trình bày báo cáo tình hình phát triển KT-XH năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Điểm nổi bật là thu ngân sách nhà nước tăng mạnh, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 8.960 tỷ đồng, tăng 41,2% so với năm ngoái, vượt 40,7% dự toán, cao nhất từ trước đến nay.

Chủ trương hỗ trợ cứng hóa giao thông nông thôn nhận được sự đồng thuận của người dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút nhiều tập đoàn lớn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Công tác giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông; lao động, việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. Cải cách hành chính được chú trọng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể là: Tăng trưởng kinh tế tăng mạnh song chưa bền vững; còn 2/17 chỉ tiêu không đạt kế hoạch (tỷ lệ dân số đô thị và xuất nhập khẩu). Phát triển công nghiệp chưa bền vững, còn phụ thuộc vào khối FDI, doanh nghiệp trong nước chưa tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Ngành dịch vụ chưa phát triển tương xứng với tiềm năng; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, đất đai còn hạn chế. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, hệ thống công trình vệ sinh ở trường học, bệnh viện thiếu, chất lượng kém; nguồn nhân lực công nghệ thông tin thiếu và yếu; tỷ lệ ngầm hóa hệ thống cáp thông tin ở các đô thị cũ thấp, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác thanh tra chậm được khắc phục.

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và môi trường năm 2019:

-Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 16%;

– GRDP bình quân đầu người đạt 2.700 USD.

-Thu ngân sách trên địa bàn đạt 8.156 tỷ đồng, huy động khoảng 50 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội;

– Giá trị kim ngạch xuất khẩu 8,4 tỷ USD, nhập khẩu 8 tỷ USD

– Giá trị sản xuất trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt khoảng 100-105 triệu đồng.

– Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 89,3%;

– Tỷ lệ hộ nghèo còn 5,31%, giảm 2% so với năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%, còn 31,48%.

– Toàn tỉnh có 29,7 nghìn lao động có việc làm mới;

– Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch đạt 84,1%; khu vực nông thôn đạt 94,3%;

– Độ che phủ rừng đạt 37,8% (không tính diện tích cây ăn quả)…

Từ những hạn chế đó, UBND tỉnh đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đó là: Tiếp tục tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng; cải thiện mô trường đầu tư kinh doanh, tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển; đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các vấn đề bức xúc; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại.

Trong phiên họp sáng nay, các đại biểu nghe các báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019; tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; kết quả công tác của ngành kiểm sát Bắc Giang năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; các báo cáo thẩm tra về lĩnh vực kinh tế – ngân sách; văn hóa – xã hội, pháp chế và tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Cùng đó, đại biểu nghe thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và những kiến nghị tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII; thông báo của Đoàn ĐBQH về kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp.

Buổi chiều, đại biểu tiếp tục nghe trình bày các báo cáo; thực hiện công tác cán bộ, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đối với một số đại biểu; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguồn baobacgiang.com.vn