Tập trung phát triển các HTX

Lượt xem: 96

Năm 2019, BCĐ phát triển KTTT tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực; tăng cường phối hợp với các huyện, TP nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của KTTT. Tập trung củng cố, hoạt động của các HTX; ưu tiên hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã (HTX) nông nghiệp kiểu mới liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Trong đó, mỗi huyện, TP có một HTX kiểu mới gắn với sản xuất và tiêu thụ quy mô lớn. Tư vấn thành lập mới từ 50-60 HTX, 1 Liên hiệp HTX; thu hút 500-800 thành viên mới…

Thảo luận tại đây, các ý kiến nêu khó khăn lớn nhất hiện nay của các HTX là liên kết bao tiêu hàng hóa. Cụ thể, tại huyện Sơn Động, địa phương có sản lượng mật ong lớn nhất tỉnh nhưng năm 2018 vẫn còn tồn đọng khoảng 4 nghìn lít mật chưa tiêu thụ được; sản phẩm của HTX sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu phần lớn vẫn là tự tiêu thụ. Nhiều ý kiến khác cho rằng hoạt động xúc tiến thương mại cho các sản phẩm hàng hóa còn ít. Số lượng HTX tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng thấp…

Thành viên BCĐ phát triển KTTT tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thành viên BCĐ phát triển KTTT tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Thái đề nghị, thời gian tới, BCĐ phát triển KTTT tỉnh tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền huyện, TP, đội ngũ doanh nhân, ban quản trị, thành viên HTX về về vị trí, vai trò của HTX và trách nhiệm khi tham gia.

Thành lập HTX không chạy theo số lượng. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm. Hướng dẫn các đơn vị tiếp cận được với chính sách hỗ trợ của địa phương và T.Ư. Tăng cường thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động.

Đồng chí cũng giao Sở Tài chính, UBND các huyện, TP quan tâm hạch toán, trích khấu hao của các HTX điện để thu hồi vốn cho vay. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn giải thể đơn vị yếu kém. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang phối hợp với các ngành, địa phương phổ biến nội dung Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX, Liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Liên minh HTX tỉnh tập trung chỉ đạo để thực hiện tốt Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2019-2024.

Nguồn baobacgiang.com.vn