Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về tạm dừng các lễ hội; làm tốt việc phòng chống dịch viêm phổi cấp

Lượt xem: 119
Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu tạp dừng các lễ hội xuân, bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Công điện nêu: Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra; Công điện số 393/CĐ-BVHTTDL ngày 31/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố chỉ đạo:

1. Tạm dừng tổ chức Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và các hoạt động trong Tuần Văn hóa – Du lịch năm 2020; các lễ hội xuân truyền thống tại các địa phương.

2. Đối với các lễ hội đã tổ chức khai mạc thì phải giảm quy mô, thời gian tổ chức; giảm các hoạt động trong lễ hội, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người tham gia; bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

3. Yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động tại lễ hội, di tích.

4. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các sở, ngành, địa phương chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân hạn chế tham gia các hoạt động du xuân, lễ hội.

5. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại hoạt động lễ hội, di tích.

6. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo thực hiện; đồng thời thường xuyên theo dõi, tổng hợp để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. Yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; chủ tịch UBND các huyện và thành phố nghiêm túc chỉ đạo, thực hiện.

Nguồn: baobacgiang.com.vn