Thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lượt xem: 114

Về phía tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Dương Văn Thái – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ô Pích – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Trí Hải – Bí thư Thành ủy; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành liên quan và huyện Việt Yên.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Ảnh: BGP/Dương Thủy

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái cho biết, trong những năm qua, nền kinh tế của tỉnh Bắc Giang duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, trong nhóm các tỉnh đứng đầu toàn quốc; đang là điểm đầu tư hấp dẫn thu hút được nhiều tập đoàn lớn đầu tư vào tỉnh. Tuy nhiên, Bắc Giang cũng đứng trước nhiều thách thức giữa phát triển kinh tế gắn với đảm bảo phát triển xã hội và các vấn đề về môi trường; những bất lợi từ thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh,…

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quy hoạch trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, ngay sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực, tỉnh Bắc Giang đã tập trung cao triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, giao các Sở, ngành, địa phương phối hợp với đơn vị tư vấn tập trung xây dựng quy hoạch. Quá trình xây dựng đã nhận được sự quan tâm trách nhiệm, trí tuệ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương. Bắc Giang là tỉnh thứ 4 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch. Trên cơ sở nhiệm vụ được phê duyệt, tỉnh Bắc Giang đã nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển, đánh giá thực trạng phát triển KT-XH; xây dựng quan điểm, mục tiêu và các định hướng ưu tiên phát triển. Qua đó, nhận diện được một số vấn đề cốt lõi của tỉnh đang đối diện với nhiều thách thức cũng như không ít cơ hội được mở ra cho sự phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BGP/Dương Thủy

Để xây dựng quy hoạch, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm tham vấn các ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học, lấy ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các tỉnh lân cận và ý kiến rộng rãi của nhân dân. Đến nay, quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã hoàn thành và được Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh tổ chức thẩm định.

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang triển khai theo Luật Quy hoạch có những đổi mới, được xây dựng trên nguyên tắc: Phát triển nhanh và bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thực hiện quy hoạch; tổ chức không gian hợp lý; huy động, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của tỉnh, bên ngoài để phát triển; coi chuyển đổi số là động lực và nguồn lực cho phát triển; phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Với quan điểm đó, cùng với tiềm năng lợi thế, cơ hội, thách thức, quy hoạch đưa ra mục tiêu đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Trong phát triển thời gian tới, Bắc Giang lấy công nghiệp là động lực chính cho sự phát triển, với định hướng phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện môi trường; tập trung phát triển đô thị thông minh, phù hợp với điều kiện tự nhiên gắn với trung tâm đầu mối phát triển công nghiệp; tập trung phát triển hạ tầng để đi trước một bước nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, ổn định, bền vững. Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp, đô thị, cấp thoát nước, mạng lưới cấp điện; các hạ tầng xã hội; các khu vực xử lý chất thải, nước thải… Khoanh vùng quản lý, bảo tồn hợp lý các di sản văn hóa, tín ngưỡng quan trọng… Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau khi được phê duyệt là công cụ định hướng quan trọng hàng đầu cho địa phương trong quản lý và triển khai thực hiện, giúp tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tiết kiệm bền vững tài nguyên nước, đất đai và tài nguyên thiên nhiên khác, tạo cơ sở cho việc xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh cũng như tổ chức triển khai các chương trình dự án đầu tư hạ tầng có hiệu quả, mang lại sự thịnh vượng cho tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trình bày tóm tắt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: BGP/Dương Thủy

Sau khi nghe Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trình bày tóm tắt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các nhà phản biện và đại biểu đã thảo luận, góp ý vào Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để bản quy hoạch hoàn thiện hơn, đảm bảo quy hoạch đáp ứng yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Chí Dũng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: BGP/Dương Thủy

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Chí Dũng khẳng định tỉnh Bắc Giang có sự chuẩn bị, xây dựng quy hoạch công phu, kỹ lưỡng, bám sát vào các quy định, quy trình, thể hiện được sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo thực hiện. Trong quy hoạch có những định hướng mục tiêu lớn, tương đối rõ nét, cân đối không gian phát triển. Bộ trưởng cũng đồng tình với quan điểm phát triển công nghiệp của tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị tỉnh trong phát triển nông nghiệp cần chú trọng nông nghiệp hiệu quả cao, không cần quá chú trọng vào sản lượng mà là giá trị trên diện tích đất canh tác. Trong quy hoạch của tỉnh, việc chủ trương giảm diện tích lúa không hiệu quả để chuyển sang phục vụ phát triển những loại hình khác là phù hợp nhưng tỉnh phải thường xuyên chú trọng sử dụng đất tiết kiệm.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu tỉnh Bắc Giang tiếp thu những ý kiến đóng góp của lãnh đạo, đại diện các Bộ và các chuyên gia tại hội nghị, tổng hợp, làm cơ sở cho việc nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện bản Quy hoạch để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ./.

Nguồn: bacgiang.gov.vn