Từ 1/1/2011, kinh doanh xuất khẩu gạo phải có đủ ba điều kiện

Lượt xem: 81

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011.

Nghị định nêu rõ thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải đáp ứng đủ 3 điều kiện. Một là được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Hai là có ít nhất 1 kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5.000 tấn thóc, phù hợp với quy chuẩn chung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành. Ba là có ít nhất 1 cơ sở xay, xát thóc, gạo với công suất tối thiểu 10 tấn thóc/giờ, phù hợp quy chuẩn chung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành.

Kho chứa, cơ sở xay, xát trên phải thuộc sở hữu của thương nhân và phải nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu hoặc có cảng biển quốc tế có hoạt động xuất khẩu thóc, gạo tại thời điểm thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho thương nhân.

Về dự trữ lưu thông, nghị định quy định, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương 10% số lượng gạo mà thương nhân đã xuất khẩu trong 6 tháng trước đó.

Khi mua thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu, thương nhân có trách nhiệm thông báo với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các điểm mua thóc, gạo và công bố các điểm mua này để người dân biết; niêm yết giá mua theo chất lượng, chủng loại thóc, gạo hàng hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân trực tiếp giao dịch.

Nghị định khuyến khích thương nhân mua, thóc, gạo hàng hóa thông qua hợp đồng ký với người sản xuất theo chính sách hiện hành của Nhà nước về tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng…

Theo TTXVN/Vietnam+