Tăng lương tối thiểu lên 830.000 đồng từ 1/5/2011

Lượt xem: 73

Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 vừa được Quốc hôi thông qua, tổng số thu cân đối là 595.000 tỷ đồng, tương đương 26,2% tổng sản phẩm trong nước. Nếu tính cả 10.000 tỷ đồng thu chuyển nguồn năm 2010 sang năm 2011 thì tổng số thu cân đối là 605.000 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối là 725.600 tỷ đồng.

Mức bội chi là 120.600 tỷ đồng, tương đương 5,3% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Về phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2011, Quốc hội thông qua chỉ tiêu là 45.000 tỷ đồng để đầu tư các dự án, công trình trong danh mục do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng có giải trình thêm về nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc nên giảm mức bội chi xuống dưới 5% GDP do nợ Chính phủ, nợ quốc gia đang ở mức cao. Theo đó, Ủy ban thường vụ dẫn lý do cho mức bội chi 5,3% là điều kiện tình hình kinh tế còn diễn biến phức tạp, nền kinh tế nước ta chưa phục hồi một cách vững chắc, giá dầu thô còn bấp bênh, xuất nhập khẩu còn khó khăn, nguồn thu nội địa chưa thực sự vững chắc.

Nếu điều chỉnh tăng thu và giảm chi nhiều để đạt được mức bội chi bằng 5% GDP thì trong chỉ đạo thực tế sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là phải điều chỉnh lại thu, chi ngân sách của nhiều địa phương.

Qua làm việc, các cơ quan hữu quan của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến các vị đại biểu và tiếp tục rà soát để điều chỉnh giảm mức bội chi năm 2011 khoảng 5,3% GDP trên cơ sở tăng thêm thu ngân sách nhà nước là 4.500 tỷ đồng.

Quốc hội cũng nhất trí thông qua dự kiến trước đó về tăng lương tối thiểu từ 730.000 lên 830.000 đồng một tháng từ 1/5/2011, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công bằng tốc độ tăng lương tối thiểu; thực hiện chế độ phụ cấp công vụ 10%; phụ cấp thâm niên ngành giáo dục.

Theo vnexpress.net