Cấm khai thác, xuất khẩu cây cảnh khai thác từ rừng tự nhiên

Lượt xem: 96

Đối với cây cảnh gây trồng trong dân; cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc nhập khẩu (tạm nhập tái xuất), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khi xuất, nhập khẩu (XNK) phải được kiểm tra chặt chẽ; việc cấp phép XNK phải bảo đảm đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

Đồng thời để có căn cứ kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải phối hợp với các Bộ ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về XNK đối với các loại cây này.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có các hành vi tổ chức khai thác, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, XNK cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ trái với quy định của Nhà nước.

Theo VGPNEWS