Lương tối thiểu tăng lên 1,05 triệu đồng

Lượt xem: 86

Với sự tán thành của 450/458 đại biểu ĐB có mặt, sáng nay 10-11, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2012. Trong đó, thống nhất từ 1-5-2012 tăng lương tối thiểu lên 1,05 triệu đồng/tháng.

Theo Nghị quyết, tổng số thu NSNN là 740.500 tỉ đồng, nếu tính cả 22.400 tỉ đồng thu chuyển nguồn từ năm 2011 sang năm 2012 thì tổng số thu cân đối NSNN là 762.900 tỉ đồng.

Tổng số chi cân đối NSNN là 903.100 tỉ đồng. Mức bội chi NSNN là 140.200 tỉ đồng, tương đương 4,8% GDP, phấn đấu tăng thu để giảm bội chi xuống dưới 4,8% GDP.

QH giao Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cơ cấu lại chi NSNN theo hướng ưu tiên cho con người, bảo đảm an sinh xã hội; điều chỉnh cơ cấu đầu tư phát triển…

Từ ngày 1-5-2012 thực hiện mức lương tối thiểu 1,05 triệu đồng/tháng, phụ cấp công vụ 25% cho cán bộ, công chức; lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tốc độ tăng lương tối thiểu.

Theo 24h.com.vn