Giá điện sẽ tăng cao nhất 15,38%, không phải 4,6%

Lượt xem: 89
Giá điện sẽ tăng cao nhất tới 15,38%
Tại công văn 16098, Bộ Tài chính cho biết việc tính toán giá thành và giá điện năm 2012 được căn cứ trên cơ sở một số thông số đầu vào cơ bản như: giá than mới, Giá dầu FO (Ma dút) và DO (Đi-ê-den), Giá khí, …

Đồng thời, giá điện cũng sẽ được tính toán để cân bằng tài chính một phần cho EVN, giảm dần khoản chi phí còn “treo lại” chưa tính hết vào giá bán điện từ năm 2010 thì cần phải phân bổ một phần các chi phí vào giá thành điện năm 2012 như: Phân bổ số lỗ sản xuất kinh doanh điện năm 2010 do phát điện giá cao; Phân bổ chênh lệch tỷ giá tính đến 31/12/2010; Phân bổ chi phí tiếp nhận lưới điện nông thôn từ 2010 trở về trước,…

Với các nguyên tắc tính toán như trên, thì tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện 2012 dự kiến sẽ tăng ở mức trên 10%. Về mức tăng giá bán điện cụ thể và thời điểm thực hiện sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định, nhưng không cao hơn mức tăng 15,28% của lần điều chỉnh giá trước.

Trước đó, một số kênh truyền thông đưa tin về nội dung Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đăng đàn trả lời chất vấn của Quốc hội rằng, giá thành điện hay giá bán điện năm 2012 sẽ tăng 4,6%. Bộ Tài chính khẳng định đó là thông tin không chính xác.

LH