Nhiều hỗ trợ cho tam nông bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.7

Lượt xem: 86

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực từ 1.7.2015. Theo đó, cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam (Đại tướng) được áp dụng với 3 vị trí: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Nghị định 35/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa có hiệu lực từ 1.7.2015. Theo đó, ngoài hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, địa phương sản xuất lúa còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước; hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát.

Ảnh minh họa nguồn internet

Cũng có hiệu lực từ 1.7.2015, Nghị định số 43/2015 quy định cụ thể về phạm vi và cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi, sông, suối, kênh rạch…

Nghị định số 53/2015 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15.7.2015. Nghị định quy định cụ thể về đối tượng áp dụng; nguyên tắc thực hiện việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn; điều kiện để nghỉ hưu ở tuổi cao hơn; thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Hiệu lực từ 25.7.2015, Nghị định 55/2015 (về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn) quy định: Cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo 8 mức. Trong đó, mức cho vay tối đa là 3 tỷ đồng đối với liên hiệp hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ.

Theo Danviet.vn