Triệu tấn nông sản cần tiêu thụ, Bộ NNPTNT đề nghị 4 bộ hỗ trợ lưu thông, ưu tiên giảm phí cầu đường

Lượt xem: 176

Ưu tiên phân luồng thông quan, giảm phí cầu đường

Trong công văn gửi các bộ Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế, Công an, Bộ NNPTNT nêu rõ, hiện nay, nhiều loại nông sản chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch, đặc biệt các loại trái cây chủ lực với sản lượng lớn (thanh long, xoài, chuối, dứa, vải, nhãn, dưa hấu,… ).

Trên cơ sở khảo sát tình hình lưu thông, tiêu thụ hàng hóa nông sản tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, dựa trên ý kiến đề xuất của các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, Bộ NNPTNT đề nghị các bộ ngành phối hợp thực hiện một số giải giáp để thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện “mục tiêu kép”, vừa áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế.

Cụ thể, Bộ NNPTNT đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, chỉ đạo Tổng cục Hải quan, các Chi cục Hải quan tại các cửa khẩu tổ chức phân luồng thông quan, ưu tiên với nhóm hàng nông sản khi đến thời điểm thu hoạch chính vụ.

Kéo dài thời gian làm việc, tạo điều kiện thông thoáng về thủ tục hành chính.

Bộ NNPTNT đề nghị Bộ Giao thông vận tải miễn phí cầu đường cho xe chở nông sản - Ảnh 1.

Bộ NNPTNT đề nghị Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính rà soát các loại thuế, phí, có các giải pháp hỗ trợ giảm chi phí vận tải( như giảm phí cầu đường, bến bãi; giảm phí dịch vụ tại các cửa khẩu, cảng biển) để giảm chi phí lưu thông hàng hóa. Ảnh: Nguyễn Chương.

Đối với Bộ Giao thông vận tải, Bộ NNPTNT đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét chủ trì, phối hợp với các Bộ Y tế, Công an, Công Thương rà soát việc tổ chức hoạt động vận tải đi, đến nơi có dịch đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh.

Đề nghị Bộ quan tâm chỉ đạo hệ thống ngành dọc tạo điều kiện cho phép lưu thông nông sản đối với hàng hóa, lái xe và phương tiện vận tải giữa các vùng có dịch và các vùng có nguy cơ cao với các khu vực khác khi có Giấy xác nhận của cơ quan y tế địa phương về đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19.

Nghiên cứu phối hợp với Bộ Tài chính rà soát các loại thuế, phí, có các giải pháp hỗ trợ giảm chi phí vận tải( như giảm phí cầu đường, bến bãi; giảm phí dịch vụ tại các cửa khẩu, cảng biển) để giảm chi phí lưu thông hàng hóa.

Nghiên cứu cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh

Trong công văn gửi Bộ Công an, Bộ NNPTNT đề nghị Bộ Công an xem xét, quan tâm chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tại các địa phương trong việc tạo điều kiện, phối hợp vận hành các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Công điện 789/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/6/2021 và tạo điều kiện cho phép lưu thông nông sản đối với hàng hóa, lái xe và phương tiện vận tải giữa các vùng có dịch và các vùng có nguy cơ cao với các khu vực khác khi có Giấy xác nhận của cơ quan y tế địa phương về đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19.

Bộ NNPTNT cũng đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, xem xét việc cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với các sản phẩm nông sản địa phương đã thực hiện đúng quy trình kiểm soát an toàn dịch Covid-19 theo hướng dẫn.

Quan tâm triển khai cơ chế ưu tiên tiêm vaccine sớm cho đối tượng lái xe vận chuyển, giao nhận hàng hóa.

Nguồn: danviet.vn