Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang: Tổng kết dự án môi trường năm 2010

Lượt xem: 148

Dự án được thực hiện từ tháng 6/2010 và kết thúc vào tháng 12/2010 với tổng kinh phí là 213 triệu đồng, trong đó TW Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ 110 triệu đồng, nhân dân đóng góp 103 triệu đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, cùng với tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức về môi trường, thành lập các tổ nông dân tự quản bảo vệ môi trường; dự án còn hỗ trợ xây dựng hệ thống thoát nước thải làng nghề tại thôn Thủ Dương dài 380m đảm bảo vệ sinh môi trường cho làng nghề.

Sau 6 tháng triển khai thực hiện dự án, nông dân đã được hướng dẫn thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại gia đình; sử dụng chế phẩm Emina trong cây trồng, vật nuôi và xử lý môi trường làng nghề; sử dụng hầm khí bioga xây theo công nghệ nhựa composite,….Đặc biệt, các hộ nông dân được hướng dẫn xây dựng hệ thống xử lý và thoát nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường trong chế biến mỳ gạo ngay tại gia đình theo hệ thống mương thoát nước thải làng nghề tập trung…Thông qua dự án đã tác động đến nhận thức, làm thay đổi hành vi, thói quen lạc hậu ảnh hưởng xấu đến môi trường của người dân thôn Thủ Dương, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, từng bước nâng cao sức khỏe, đời sống của người dân, đảm bảo môi trường sinh thái phát triển bền vững.

Sơn Hải