Đầu tư bảo vệ môi trường làng nghề

Lượt xem: 199

Trong đó, Trung tâm Môi trường nông thôn (T.Ư Hội NDVN) hỗ trợ 110 triệu đồng, còn lại là người dân đóng góp. Theo đó, dự án hỗ trợ xây dựng hệ thống thoát nước thải 380m tại thôn Thủ Dương; thành lập các tổ nông dân tự quản bảo vệ môi trường; hướng dẫn nông dân xây dựng hệ thống xử lý và thoát nước thải đảm bảo vệ sinh…

Theo NTNN