Xử lý toàn diện chất thải chăn nuôi

Lượt xem: 180
Gia đình chị Nguyễn Thị Mây thôn Tân Luận, xã Phi Mô luôn vệ sinh chuồng trại chăn nuôi sạch sẽ. Ảnh: Vân Anh
Gia đình chị Nguyễn Thị Mây thôn Tân Luận, xã Phi Mô luôn vệ sinh chuồng trại chăn nuôi sạch sẽ. Ảnh: Vân Anh

Tiến sỹ Bùi Thế Hùng, điều phối viên của dự án LCASP, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam truyền đạt các nội dung như: Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi theo dự án LCASP; tín dụng cho các chuỗi giá trị khí sinh học; chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp; phân loại chất thải chăn nuôi; quy trình xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn tại Bắc Giang. Đề xuất xử lý chất thải chăn nuôi thông qua hầm khí Biogas, xây dựng công trình và lắp đặt hệ thống máy ép phân và các bể lắng nhằm tách bớt phần chất thải rắn ra khỏi nước thải. Xây lắp bể ủ phân compost tại các trang trại để sử dụng chất thải rắn sản xuất nguyên liệu phân bón hữu cơ; xây dựng công trình xử lý nước thải sau Biogas để sử dụng bơm tưới vườn hoặc ống dẫn tưới cho các trang trại trồng trọt.

Thông qua hội thảo giúp chủ trang trại, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện ứng dụng vào quy trình sản xuất, góp phần nâng cao cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường nông thôn.

Theo baobacgiang.com.vn