Bắc Giang: Hỗ trợ đầu tư xây dựng các lò đốt rác và hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt

Lượt xem: 100

Lò đốt rác thải sinh hoạt của thị trấn Lục Nam (Lục Nam) đang được hoạt động hết công suất.

Lò đốt rác thải sinh hoạt của thị trấn Lục Nam (Lục Nam) đang được hoạt động hết công suất

Cụ thể, ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí mua lò đốt, mức hỗ trợ bằng 70% giá trị lò đốt tại các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế; bằng 50% giá trị lò dốt tại các huyện: Yên Dũng, Tân Yên, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Lục Nam và Việt Yên.

Ngân sách tỉnh cũng sẽ hỗ trợ UBND các huyện (trừ TP Bắc Giang) kinh phí thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Trong đó, hỗ trợ 50% kinh phí xử lý rác thải tại khu xử lý được doanh nghiệp đầu tư; hỗ trợ tiền công cho người lao động trực tiếp vận hành lò đốt quy mô xã, liên xã (170 triệu đồng/xã/năm đối với lò đốt quy mô xã và 210 triệu đồng/xã/năm đối với lò đốt quy mô liên xã); hỗ trợ cho người trực tiếp thu gom rác thải (50 triệu đồng/xã/năm đối với các xã có dân số từ 5 nghìn người trở xuống và 100 triệu đồng/xã/năm đối với các xã có dân số trên 5 nghìn người.

Nghị quyết cũng quy định ngân sách cấp huyện sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, HTX, tổ vệ sinh môi trường chuyên trách đối với phần kinh phí đã mua sắm phương tiện, dụng cụ theo kết quả nghiệm thu, quyết toán. Mặt khác, ngân sách cấp tỉnh sẽ hỗ trợ UBND huyện Hiệp Hòa và Lục Nam 100% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng khu xử lý rác thải quy mô liên huyện.

Nguồn: baobacgiang.com.vn