Hiệp Hòa: Điểm sáng trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2014

Lượt xem: 91

Thực hiện Kế hoạch số 18 -KH/HND ngày 08/01/2014 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc tổ chức vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2014. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành công văn lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc, Đảng ủy các xã, thị trấn vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân; thành lập Ban Chỉ đạo vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Hiệp Hòa năm 2014 gồm 15 đồng chí do đ/c Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy làm Trưởng Ban, đ/c Chủ tịch Hội Nông dân huyện làm Phó trưởng Ban Thường trực. Ban Chỉ đạo cuộc vận động đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các đơn vị trên địa bàn huyện. Đồng thời với vai trò là đơn vị thường trực, Hội Nông dân huyện đã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt ý nghĩa, mục đích đợt vận động, xây dựng và ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Hiệp Hòa năm 2014 đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, giao chỉ tiêu vận động ủng hộ cho từng cơ sở Hội; hướng dẫn các cơ sở Hội chủ động tham mưu cho Đảng ủy xã thành lập Ban chỉ đạo tại cơ sở và giao chỉ tiêu kế hoạch đến các chi Hội. Kết quả, 100% các cơ sở Hội đã tham mưu cho Đảng ủy thành lập Ban Chỉ đạo vận động cấp xã do đ/c Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận làm trưởng Ban và ban hành công văn chỉ đạo các chi bộ ở thôn, khu phố, kế hoạch thực hiện vận động ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân tại địa phương. Cùng với việc chỉ đạo bằng văn bản Hội Nông dân huyện còn chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn phối hợp tốt với các cơ quan, thông qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, đưa tin được hàng trăm lượt tin bài để các tầng lớp dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các công ty, trạm trại… đóng trên địa bàn hiểu rõ mục đính, ý nghĩa của cuộc vận động, để tự giác ủng hộ với số lượng cao nhất.

Xác định huy động nguồn quỹ theo phương thức “tại chỗ”, vận động từ hội viên, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn,…Ban Chỉ đạo cuộc vận động đã chủ động triển khai kế hoạch vận động quỹ, tuyên truyền ý nghĩa của việc xây dựng quỹ, lựa chọn thời điểm phát động phong trào vận động quỹ để không trùng với các cuộc vận động khác, thời gian mùa vụ, thời điểm phát động sau khi nông dân thu hoạch lúa, hoa màu hoặc thủy sản gắn kết với nhiều hình thức khác như gửi thư ngỏ đến các doanh nghiệp, con em quê hương Hiệp Hòa,…Để khuyến khích kết quả vận động quỹ giữa các cơ sở Hội, các đơn vị ủng hộ Ban chỉ đạo đã thường xuyên thông báo kết quả đạt được trên đài truyền thanh huyện đồng thời tổ chức họp rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức vận động quỹ,…Kết quả, đến 30/5 quỹ hỗ trợ nông dân toàn huyện vận động được 1 tỷ 216 triệu đồng đạt 220% KH trong đó nguồn vận động cấp huyện được 395,503 triệu đồng, cấp xã được 876 triệu đồng, ngân sách các xã chuyển sang 330 triệu đồng, nguồn bổ sung 10 triệu đồng. Đến nay, tổng số quỹ toàn huyện đạt 1 tỷ 986 triệu đồng. Một số cơ sở vận động đạt kết quả cao như Mai Trung, Thường Thắng, Đông Lỗ, Đức Thắng, Hoàng Vân,…các đơn vị ủng hộ số lượng cao là cán bộ, giáo viên ngành giáo dục huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện,…

Đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Huyện ủy, Ban Chỉ đạo cấp huyện, sự vào cuộc ủng hộ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; các đồng chí trong ban chỉ đạo đã tích cực, nhiệt tình thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện.

Để nâng cao chất lượng quản lý, co vay nguồn vốn QHTND theo đúng Điều lệ quỹ, HND huyện mở tài khoản quỹ hỗ trợ nông dân tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện; hướng dẫn các cơ sở hội lập dự án cho vay đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng, đồng vốn được đầu tư đúng mục đích đồng thời thông qua triển khai dự án khai thác được tiềm năng, lợi thế, sức lao động ở từng địa phương. Nhiều dự án được thực hiện từ nguồn vốn QHTND đã mang lại thu nhập cao cho người nông dân như: dự án chăn nuôi lợn ở các xã Lương Phong, Đức Thắng, phát triển thủy sản ở xã Lương Phong, Hoàng Lương, trồng hoa ở thị trấn Thắng; nuôi bò ở Thanh Vân; sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở Quang Minh,… Cùng với các dự án đã được giải ngân, Hội Nông dân huyện đang hướng dẫn các cơ sở làm 07 dự án để giải ngân kịp thời số nguồn quỹ vận động tăng, phát huy hiệu quả đồng vốn hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Năng động, sáng tạo trong việc vận động xây dựng QHTND, những năm qua, HND Hiệp Hòa đã giúp nhiều hội viên nghèo chuyển hướng làm ăn, vươn lên làm giàu bền vững. Hàng năm, số hộ sản xuất kinh doanh giỏi ở Hiệp Hoà tăng mạnh. Đến thời điểm này, toàn huyện có trên 10.000 nghìn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thời gian tới, HND huyện Hiệp Hòa tiếp tục tăng cường phát động các phong trào xây dựng quỹ, nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả sử dụng nguồn vốn quỹ.

Sơn Hải