Hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với hộ nông dân nghèo

Lượt xem: 89

Ảnh minh họa

Theo đề cương dự thảo, Nghị định này quy định về việc thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, bao gồm: Nguyên tắc thực hiện bảo hiểm nông nghiệp; hoạt động kinh doanh bảo hiểm nông nghiệp của doanh nghiệp bảo hiểm: sản phẩm bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp, phân phối, giao kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, bồi thường và giải quyết tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp; chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp của Nhà nước: đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ và mức hỗ trợ; cơ chế, thủ tục, hình thức hỗ trợ; việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ…

Về nguyên tắc triển khai bảo hiểm nông nghiệp, dự thảo nêu rõ: Bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp, phù hợp với quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, Nghị định này và các quy định pháp luật có liên quan khác.

Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp được chủ động tham gia bảo hiểm nông nghiệp tại các doanh nghiệp bảo hiểm quy định. Ngân sách nhà nước hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp đáp ứng điều kiện quy định.

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp là tất cả các loại cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp.

Rủi ro được bảo hiểm gồm: Thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy và các loại rủi ro thiên tai khác; Dịch, bệnh động vật như cúm gia cầm, tai xanh, bệnh lở mồm, long móng, nhiệt thán, xoắn khuẩn, bệnh thủy sản và dịch bệnh khác theo danh mục bệnh động vật phải công bố dịch bệnh; dịch hại thực vật là sinh vật gây hại thực vật có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, gây hại nghiêm trọng đối với thực vật như dịch rầy nâu, xoắn lá, đạo ôn và sinh vật gây hại khác theo quy định của pháp luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật…

Dự thảo cũng nêu rõ, ngân sách nhà nước hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cho các đối tượng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Là hộ nông dân nghèo, cận nghèo sản xuất nông nghiệp được công nhận theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương còn hiệu lực tại thời điểm tham gia bảo hiểm; đã giao kết hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp với doanh nghiệp bảo hiểm để bảo hiểm cho các rủi ro thiên tai theo công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hợp đồng bảo hiểm đã phát sinh trách nhiệm bảo hiểm.

Mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm nông nghiệp đối với hộ nông dân cận nghèo: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 75% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Đối với hộ nông dân nghèo: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Thời gian thực hiện hỗ trợ thực hiện từ ngày 01/01/2018.

http://www.hoinongdan.org.vn/