Hỗ trợ 5,7 tỷ đồng cho các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2020

Lượt xem: 100
Ảnh minh họa: BGP/An Nhiên

Theo đó, phê duyệt 5,7 tỷ đồng hỗ trợ 18 mô hình, với tổng diện tích 43.714,8 m2 nhà lưới/nhà màng. Trong đó hỗ trợ 04 mô hình trồng rau, dưa chuột bao tử, cà chua ở huyện Yên Dũng; 03 mô hình trồng dưa chuột, rau ở huyện Lạng Giang; 03 mô hình trồng rau, dưa lưới ở huyện Lục Nam; 02 mô hình trồng dưa lê ở huyện Lục Ngạn; 02 mô hình trồng hoa, dưa hấu ở huyện Việt Yên; 02 mô hình trồng dưa lưới ở huyện Hiệp Hòa và thành phố Bắc Giang; 02 mô hình trồng dưa lê ở huyện Tân Yên và Yên Thế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cấp kinh phí hỗ trợ (cấp 01 lần) cho các mô hình đã được phê duyệt theo quy định.

Nguồn: bacgiang.gov.vn