Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn đối với gà trên địa bàn huyện Yên Thế

Lượt xem: 117
Ảnh minh họa: BGP/An Nhiên

Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh (ATDB) đối với bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn trên gà tại huyện Yên Thế; bảo đảm phát triển chăn nuôi bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm, cung cấp sản phẩm an toàn phục vụ tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Theo đó, thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh; xây dựng vùng chăn nuôi ATDB đối với bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn trên gà tại huyện Yên Thế; giám sát định kỳ hàng năm, duy trì điều kiện vùng, cơ sở ATDB sau khi được chứng nhận.

Xây dựng 30 trang trại gà ATDB trong năm 2021; xây dựng 19/19 xã, thị trấn thuộc huyện Yên Thế là cơ sở ATDB trong giai đoạn năm 2021 – 2022; hoàn thành việc khống chế bệnh Cúm gia cầm, Niu-cátxơn ở quy mô nông hộ và trang trại; hoàn tất hồ sơ về vùng ATDB Cúm gia cầm, Niu-cát-xơn trên gà tại huyện Yên Thế, đề nghị Cục Thú y thẩm định, công nhận trong năm 2022.

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh tổ chức 06 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các cơ sở chăn nuôi gà, cán bộ phụ trách công tác chăn nuôi thú y, chủ cơ sở buôn bán thuốc thú y, chủ cơ sở giết mổ, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm… trên địa bàn huyện Yên Thế. Tổ chức tuyên truyền về quy định của nhà nước trong phòng chống dịch bệnh; quy trình chăn nuôi VietGAP; quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

Hỗ trợ kinh phí mua vắc-xin Cúm gia cầm đối với các hộ chăn nuôi gà có quy mô dưới 2.000 con gà/lứa của huyện Yên Thế (các cơ sở chăn nuôi từ 2.000 con gà/lứa trở lên chủ động tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm); các hộ, trang trại chăn nuôi gà chủ động tiêm phòng vắc-xin Niu-cát-xơn. Trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% kinh phí mua 7.500.000 liều vắc-xin tiêm phòng đối với bệnh Cúm gia cầm trong giai đoạn 2021 – 2025 (1.500.000 liều/năm); các hộ chăn nuôi đối ứng 30% kinh phí mua vắc-xin tiêm phòng.

Hỗ trợ 100% kinh phí mua hóa chất phun vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường phục vụ công tác tiêm phòng hàng năm và vệ sinh môi trường chăn nuôi tại huyện Yên Thế với số lượng 10.000 lít hóa chất trong giai đoạn 2021 – 2025.

Bên cạnh đó, tỉnh lựa chọn và hỗ trợ xây dựng 30 cơ sở ATDB đối với cơ sở chăn nuôi gà quy mô trang trại (3.300 con/lứa trở lên) lấy mẫu, xét nghiệm mẫu, thẩm định chứng nhận cơ sở ATDB, ưu tiên các cơ sở chăn nuôi gà bố mẹ; xây dựng 19 cơ sở ATDB cấp xã; xây dựng vùng ATDB Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn trên gà tại huyện Yên Thế.

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí cho hoạt động lấy mẫu trong 5 năm thực hiện Đề án (bao gồm các dụng cụ, bảo hộ, vận chuyển bảo quản mẫu và một số chi phí khác). Hỗ trợ 70% kinh phí xét nghiệm mẫu đối với 30 cơ sở chăn nuôi xây dựng cơ sở ATDB Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn trên gà.

Hỗ trợ 100% kinh phí xét nghiệm mẫu trong 5 năm thực hiện đề án đối với 19 xã, thị trấn xây dựng cơ sở ATDB cấp xã và vùng ATDB. Hỗ trợ 100% phí thẩm định chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định.

Cùng đó, hỗ trợ kinh phí xúc tiến thương mại, quảng bá, tìm và mở rộng đầu ra cho các sản phẩm chăn nuôi đã được chứng nhận an toàn dịch bệnh, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Nguồn: bacgiang.gov.vn