Bắc Giang: Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Lượt xem: 123

Liên kết sản xuất rau, quả an toàn tại Hợp tác xã Rau sạch Yên Dũng, xã Tiến Dũng (Yên Dũng).

Liên kết sản xuất rau, quả an toàn tại Hợp tác xã Rau sạch Yên Dũng, xã Tiến Dũng (Yên Dũng).

Theo đó, các ngành hàng được hỗ trợ như: Cây ăn quả; chăn nuôi; rau chế biến, rau an toàn và nấm; cây lương thực; sản phẩm thủy sản và các sản phẩm chế biến từ thủy sản; sản phẩm cây công nghiệp; hoa; sản xuất, chế biến lâm sản; sản phẩm cây dược liệu.

Cụ thể, chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết nhưng không quá 200 triệu đồng, bao gồm: Tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường.

Riêng hạ tầng liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc, trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: Nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng kinh phí hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng/dự án liên kết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hỗ trợ giống, vật tư tối đa không quá 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua dịch vụ tập trung của hợp tác xã hoặc chủ trì liên kết. Hỗ trợ bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua dịch vụ tập trung của hợp tác xã hoặc chủ trì liên kết.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Nguồn: baobacgiang.com.vn