Ông Lương Quốc Đoàn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội NÔng Lương Quốc Đoàn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Namông dân Việt Nam

Lượt xem: 89

Ngay sau khi công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, chỉ định đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội NDVN đảm nhận chức Bí thư Đảng đoàn Hội NDVN, hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN đã tổ chức kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Trước khi bước vào bỏ phiếu kín, 100% đại biểu có mặt đã nhất trí với Tờ trình của Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN giới thiệu ông Lương Quốc Đoàn để hội nghị bầu giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Thào Xuân Sùng chủ trì điều hành thực hiện bầu cử Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam.

Tại hội nghị, ông Phạm Xuân Hồng – Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN đã trình bày Tờ trình đề nghị Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Trước khi bước vào bỏ phiếu kín, 100% đại biểu có mặt đã nhất trí với Tờ trình của Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN giới thiệu ông Lương Quốc Đoàn để hội nghị bầu giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín. Tổng số đại biểu triệu tập là 90, tổng số đại biểu có mặt và tham gia bầu cử là 70 đồng chí, 20 đại biểu vắng mặt có lý do.

Ông Lương Quốc Đoàn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 2.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt tại hội nghị đã nhất trí bầu ông Lương Quốc Đoàn – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Ông Lương Quốc Đoàn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 3.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân chủ tịch HND Việt Nam Lương Quốc Đoàn bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, các Ban Đảng T.Ư; Thường trực, Ban Thường vụ, BCH T.Ư Hội NDVN và toàn hệ thống tổ chức Hội Nông dân Việt Nam đã quan tâm, tín nhiệm, giao trọng trách qua việc được bầu giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng – nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam xúc động chia sẻ: “Tôi toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, phấn đấu không mệt mỏi, tận tuỵ, tận tâm và hết lòng với công việc của Đảng, của đất nước, trong đó có công tác Hội và phong trào nông dân. Tôi rất vui và tự hào đã suy tôn được người người đồng chí thân thiết của mình là đồng chí Lương Quốc Đoàn tiếp tục gánh vác sự nghiệp cách mạng mà Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Đảng đoàn và Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam để lãnh đạo tốt công tác Hội và phong trào nông dân vì khát vọng đất nước Việt Nam hùng cường sánh vai với các cường quốc năm châu…”.

Ông Lương Quốc Đoàn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 4.

Tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tặng hoa đồng chí Thào Xuân Sùng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, các Ban Đảng T.Ư,; Thường trực, Ban Thường vụ, BCH T.Ư Hội NDVN và toàn hệ thống tổ chức Hội NDVN đã quan tâm, tín nhiệm, giao trọng trách qua việc được bầu giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN.

“Tôi hiểu sâu sắc rằng, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam là vinh dự, tự hào to lớn đối với tôi, nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội và hội viên nông dâ cả nước.

Tôi xin hứa trước trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, trước BCH T.Ư Hội và toàn thể cán bộ, hội viên nông dân cả nước, sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tu dưỡng đạo đức, tận tâm, tận lực, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân; hết lòng, hết sức vì công tác Hội và phong trào nông dân, quyết không phụ sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng và BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam” – tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn bày tỏ.

Nguồn: Dân Việt