Bắc Giang: Phấn đấu mục tiêu 5 năm liền giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

Lượt xem: 79

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về bảo đảm trật tự ATGT, 6 tháng đầu năm 2016, Ban ATGT các cấp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành trật tự ATGT của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT được chú trọng. Công tác đầu tư, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông thực hiện thường xuyên, đồng bộ. Hoạt động quản lý kinh doanh vận tải từng bước được củng cố; việc quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, công tác kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện, công tác giám sát hành trình, quản lý xe quá khổ, quá tải… lưu lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Cùng đó, công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm đã được tăng cường. Kết quả, 6 tháng, toàn tỉnh đã xử lý 20.758 trường hợp, tạm giữ 3.613 trường hợp, tước 1.335 giấy phép lái xe, nộp kho bạc 18,9 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2015 số lượt phương tiện kiểm tra xử lý giảm 6.731 trường hợp (- 24,4%); số tiền xử phạt giảm 7,8 tỷ đồng (- 29,2%).

Tình hình tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí. Từ 16/12/2015 đến ngày 15/6/2016, toàn tỉnh xảy ra 92 vụ TNGT, làm chết 47 người, làm bị thương 77 người. So sánh với cùng kỳ năm 2015, giảm 56 vụ (- 37,8%), giảm 8 người chết (- 14,5%), giảm 59 người bị thương (- 43,3%).

Đồng thời, trong 2 năm qua, các cơ quan, đơn vị đã tích cực phối hợp, triển khai có hiệu quả công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải trên địa bàn. Toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 18.474 trường hợp xe ô tô tải vi phạm. Trong đó có 12.633 trường hợp ô tô vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải, thu nộp Kho bạc nhà nước với tổng số tiền trên 52 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung chỉ rõ những hạn chế, tồn tại như: Sự chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chưa thực sự quyết liệt. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện của một số cơ quan thành viên Ban ATGT các cấp có lúc chưa tốt, còn có tư tưởng chủ quan, ỷ lại vào cấp trên hoặc các cơ quan chuyên môn. Công tác tuyên truyền đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên còn chung chung, thiếu cụ thể, nhiều lúc chưa sát với thực tế. Tình trạng vi phạm lòng đường, vỉa hè làm cản trở giao thông còn diễn ra. Hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng còn nhiều khó khăn, bất cập, chưa quán xuyến được hết địa bàn…

Để đạt được mục tiêu giảm tối thiểu 5% số vụ, số người chết và số người bị thương trong năm 2016; giảm số người chết dưới 3 con số (trên 10%) so với năm 2015; cơ bản không còn xe quá khổ, xe chở quá tải trọng trên địa bàn, Ban ATGT tỉnh nhất trí tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý hoạt động vận tải khách và hàng hóa ở các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải, người điều khiển phương tiện. Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT, xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, nhất là các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây TNGT…

Theo Chuyên trang ATGT tỉnh Bắc Giang